Nieuwe leidingstraat voor pijpleidingen snijdt allicht doorheen het Hageland

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP Leidingstraat Antwerpen- Geleen en verder door tot in het Ruhrgebied. Een leidingstraat is een zone waarin pijpleidingen gebundeld kunnen worden aangelegd. Het plan ligt op het grondgebied van 45 gemeenten in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Er zijn drie mogelijke scenario’s. In een van die scenario’s loopt de leidingstraat onder meer over het grondgebied van Diest, Halen, Lummen, Beringen en Leopoldsburg. Tessenderlo ligt in twee scenario’s op het traject. Meerhout is betrokken bij de drie scenario’s.

De leidingstraat is bedoeld voor ondergrondse pijpleidingen van minstens nationaal belang tussen de zeehaven van Antwerpen en Geleen (NL) met een aantakking naar de chemiecluster van Geel, Meerhout, Beringen en Tessenderlo. De leidingstraat wordt gebruikt voor het transport van verschillende, deels gevaarlijke stoffen en producten over lange afstand.

Er wordt gestreefd naar het reserveren van een strook van 45 meter breed. Deze strook heeft een capaciteit van ongeveer 5 à 8 leidingen van nationaal belang (afhankelijk van de noodzakelijke tussenafstand), inclusief de wettelijke voorbehouden veiligheidszone van 5 meter breed.

Vooral zuidelijk tracé passeert door het Hageland

In het onderzoek komen drie mogelijke tracés aan bod, gelegen in Antwerpen, As, Balen, Beerse, Beringen, Brecht, Diest, Dilsen-Stokkem, Geel, Genk, Grobbendonk, Halen, Ham, Hasselt, Hechtel-Eksel, Herentals, Herenthout, Houthalen-Helchteren, Kalmthout, Kapellen, Kasterlee, Laakdal, Leopolsburg, Lille, Lummen, Maaseik, Maasmechelen, Malle, Meerhout, Mol, Olen, Oudsbergen, Peer, Ranst, Rijkevorsel, Schoten, Stabroek, Tessenderlo, Westerlo, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven, Zonhoven en Zutendaal.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Vooral het zuidelijk tracé passeert in onze regio. Dat tracé volgt de E313 tot in Eindhout. Daarna loopt het zuidwaarts tussen Veerle en Vorst en vervolgens ten zuiden van Tessenderlo, vanwaar een antenne wordt voorzien naar de E313 en het Albertkanaal. De leidingstraat loopt daarna verder ten oosten van Diest en ten noorden van Lummen, deels parallel aan de E314, tot aan het klaverblad van Lummen, vanwaar min of meer de E313 gevolgd wordt tot in Kermt.

Geen bebouwing en geen bomen bovengronds

Er wordt zo veel als mogelijk getracht om het bestaande bovengronds ruimtegebruik, de geldende
planologische bestemming en de bestaande eigendomsstructuur te behouden. Het is echter onvermijdelijk dat het bovengrond ruimtegebruik rekening moet houden met een aantal ruimtelijke randvoorwaarden. Dit betekent dat binnen de reservatiestrook van de leidingstraat enkel vormen van bouwvrij ruimtegebruik en tijdelijk/flexibel ruimtegebruik toegelaten kunnen worden.
Concreet betekent dit dat er geen bebouwing of bepaalde beplantingen (o.a. bomen en diep wortelende struiken) mogelijk zijn, maar wel verhardingen voor bv. parkings, fietspaden, ook voorzieningen als (verplaatsbare) zonnepanelen, productie biomassa, natuurinrichting (uitgezonderd bos), en grondgebonden landbouw (uitgezonderd bepaalde teelten).
Bij bestaande landbouwgronden wordt in principe de ruimtelijke basisbestemming behouden. Na de aanleg van de leiding(en) kunnen de landbouwactiviteiten dus onverminderd verder gaan.

Van 2 maart 2021 tot 30 april 2021 loopt de publieke raadpleging over de startnota, met een digitaal infomoment op 25 en 30 maart van 19u-21u.
Inschrijven is verplicht en kan via 02/ 553 38 00 of via de link.

Geef een reactie