Inwoners van Diest mogen voor 300.000 euro eigen projecten voorstellen en realiseren

Het stadsbestuur van Diest geeft haar inwoners een budget waarmee ze projecten kunnen realiseren die ze zelf mogen voorstellen. Alle deelgemeenten en het stadscentrum komen om om de beurt aan bod. Burgerbegroting, heet het plan en de uitvoering ervan start nog dit jaar.

Per deelgemeente en voor het stadscentrum is telkens 50.000 euro beschikbaar. In totaal trekt het bestuur in Diest dus 300.000 euro uit voor de burgerbegroting.
Schaffen en de Vleugt mogen nog dit jaar projecten indienen. In 2022 is het dan aan Webbekom en Deurne, in 2023 staan Diest-centrum en Kaggevinne op de lijst en Molenstede sluit het rijtje in 2024.

De inwoners mogen projecten voorstellen in vijf domeinen van het openbaar leven: sport, groen, samenleven, gezondheid en mobiliteit. De projecten moeten uiteraard een positieve impact hebben voor de lokale gemeenschap.

Voor sport zouden bijvoorbeeld projecten zoals buurt in beweging of de promotie van naschoolse sport in aanmerking kunnen komen. Voor mobiliteit kunnen dat extra fietsenstallingen, de verbetering van voetpaden of de inrichting van kindvriendelijke straten zijn. Gezondheid is een zeer actueel gegeven. De organisatie van buitenklassen of bakken met buren zijn opties. Bij groen komen de uitrusting van parken, extra aanplant van bomen en aandacht voor ontharding bovendrijven. Samenleven ten slotte, kan gaan over ontmoeting, huiswerkbegeleiding, armoede en diversiteit.
Maar nogmaals, de inwoners zijn vrij om zelf creatief aan de slag te gaan.

Alle projecten die worden ingediend worden op een digitaal platform geplaatst. De inwoners van de stad, of ze nu in de deelgemeente wonen of niet, kunnen stemmen. Elke inwoner heeft drie stemmen per deelgemeente. Het project met het meeste stemmen dat binnen het budget past, wordt gerealiseerd. Dat moet gebeuren binnen een tijdsspanne van twee jaar.

Schepen van Dorpsontwikkeling Monique de Dobbeleer wil met dit initiatief de burgers korter bij het beleid betrekken en tegelijkertijd de dynamiek in de deelgemeenten extra stimuleren.

Geef een reactie