Urban mining in Leuven geeft oude materialen een nieuw leven

De stad Leuven gaat samen met vzw Atelier Circuler alle stadsgebouwen die gerenoveerd of afgebroken worden, ‘minen’. Dat betekent dat alle waardevolle materialen gerecupereerd worden alvorens een gebouw gerenoveerd of afgebroken wordt. Nadien krijgen de materialen een tweede leven via de Leuvense Materialenbank. Het ‘urban minen’ past helemaal binnen de ambitie om van Leuven een circulaire stad te maken, waarbij materialen en grondstoffen maximaal hergebruikt worden. De oude schietstand op het militair domein in Heverlee is het eerste stadsgebouw dat ‘gemined’ wordt.

Stadsontginning, of in het Engels ‘urban mining’, betekent dat waardevolle materialen uit gebouwen bij de renovatie of afbraak ervan, gerecupereerd worden. Het gaat dan vaak over hout en metaal maar ook tegels, gootstenen en deuren bijvoorbeeld. “’Urban mining’ past binnen de ambitie om van Leuven dé circulaire stad van de toekomst te maken.

Een van de belangrijkste pijlers in deze circulaire strategie is dat men de materialen en grondstoffen die in de stad beschikbaar zijn, wil hergebruiken. De stad is dé belangrijkste bron voor grondstoffen en materialen.

Voor het ontginnen van deze materialen werkt de stad Leuven samen met de lokale vzw Atelier Circuler, vroeger bekend als Sociaal Atelier Leuven.

Het eerste urban miningproject in Leuven is de oude schietstand in Heverlee. Het Guido Gezellehuis staat als volgende gebouw op de planning om gemined te worden.

In de schietstand zal Atelier Circuler onder meer houten bruggen en latten, een aantal houten tafels, een afzuiginstallatie, metalen wandbekleding, roldeuren en sanitair verzamelen. De stad wil nadien het gebouw inrichten voor jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en kantoren voor jeugd- en jongerenverenigingen.  

Materialenbank

Voor alle materialen die gerecupereerd worden, zoeken ze in Leuven nieuwe eigenaars. Daarom zullen de materialen verzameld worden in de Materialenbank aan de Vaart. Vanaf eind januari kan iedereen via een webshop het gerecupereerde bouwmateriaal bestellen. Op  termijn wil het bestuur in Leuven bekijken op welke manier ze ook particulieren kunnen verplichten om te urban minen.

Geef een reactie