BE-Alert test nieuwe toepassing uit in Tessenderlo en laakdal

Vandaag, donderdag 7 januari, is er in gans het land een algemene test van BE-Alert. Dat is het systeem waarmee een burgemeester, een gouverneur of de minister van Binnenlandse zaken een bericht kan uitsturen naar iedereen die te maken kan hebben met een acute noodsituatie.

Je kan dat bericht toekrijgen via SMS, via telefoon of via email. Om die berichten te ontvangen moet je wel zelf inschrijven. Dat kan via www.be-alert.be. Ondertussen zijn er 675.000 adressen geregistreerd en zijn er reeds 475 gemeenten ingeschreven op BE-Alert. Dat is meteen ook het aandachtspunt in het systeem. Als er op een bepaald moment een noodsituatie opduikt worden enkel die mensen bereikt die zich al hebben aangemeld.

Met de test die donderdag plaats vindt probeert Be-Alert om dat euvel op te lossen. Dat zal gebeuren met de Alert-sms. Iedereen die in een bepaald gebied aanwezig is zal een sms krijgen, ongeacht of men al ingeschreven is of niet.

Dat testgebied is een site tussen Schoot en Vorst-Centrum op het grondgebied van Tessenderlo en Laakdal. Die twee gemeenten grenzen aan mekaar maar ze liggen in een verschillende provincie. Er is bewust gekozen voor dat scenario.

Geef een reactie