Uitbraak covid-19 in wzc Huyze Honighsdries in Averbode

Woonzorgcentrum Huyze Honighsdries in Averbode heeft momenteel te maken met een uitbraak van het covid-19 virus.

Het gaat om 31 besmettingen bij de 120 bewoners van het woonzorgcentrum. Er zijn voorlopig geen overlijdens en geen enkele bewoner is opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn ook vijf bewoners die besmet waren opnieuw hersteld.

Bij de 100 medewerkers van het woonzorgcentruwerden 10 besmettingen vastgesteld. Zij zijn thuis in quarantaine geplaatst. Er is voorlopig geen tekort aan zorgpersoneel in het woonzorgcentrum.

Alles wordt in het werk gesteld om te voorkomen dat het virus zich nog verder zou verspreiden. Bewoners en personeelsleden worden regelmatig getest. Het contactonderzoek wordt opgenomen door de centrale contacttracing. Er zijn voorlopig geen bezoekers meer toegelaten in het woonzorgcentrum.

Alle besmette bewoners werden voorlopig in een cohorte geplaats. De niet-besmette bewoners verblijven samen in een normaal functionerend deel van het woonzorgcentrum. Beide circuits zijn volledig gescheiden, ook wat betreft de inzet van personeel.

Medewerkers van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zijn ter plaatse geweest voor advies en controle. Zij bevestigen dat alles in Huyze Honighsdries verloopt conform de opgelegde regelgeving.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid, de Eerstelijnszone Demerland en de stedelijke crisiscel volgen de situatie op de voet.

Geef een reactie