Beheer WZC St.-Rochus overgenomen door extern management na nieuwe forse uitbraak covid-19

Covid-19 blijft Woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot teisteren. Ondanks alle
inspanningen van personeel, artsen, vrijwilligers, defensie en anderen, blijft het virus er
toeslaan. Er zijn nu op alle afdelingen bewoners en medewerkers besmet.

Dit weekend testten opnieuw 18 bewoners van de afdeling De Kolk positief. Alle maatregelen zijn intussen getroffen om hen met de beste zorgen te omringen.

In overleg met het Outbreak Support Team (OST) van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid, werd beslist om tijdelijk de leiding en aanpak van het WZC over te dragen aan een team van externe crisismanagers. Zij zullen op basis van de aanbevelingen en opmerkingen van het OST de nodige aanpassingen doen. De experten van de firma Probis zijn sinds zaterdag ingeschakeld. Zij zullen ook de komende dagen en weken de nodige maatregelen nemen in de strijd tegen het virus in het WZC. Concreet sturen zij de directeur aan die samen met het personeel en de artsen de noodzakelijke maatregelen doorvoert.

Volgens burgemeester Gwendolyn Rutten wil dat zeggen dat er voor bewoners en personeel heel wat verandert. Er wordt bijkomende opleiding en begeleiding inzake handhygiëne en
gebruik van beschermingsmateriaal voorzien. Er zullen bewoners intern moeten verhuizen.
De organisatie van het WZC wordt grondig herbekeken en aangepast. Dat is moeilijk maar
wel noodzakelijk, zowel voor de veiligheid van de bewoners als die van anderen.

De bewoners en hun familie werden van deze veranderingen op de hoogte gebracht. Het stadsbestuur vraagt ook nog even begrip voor de bezoekregeling. Zodra alle maatregelen in het kader van de nieuwe uitbraak in werking zijn, zal daarom een aangepaste bezoekregeling worden uitgewerkt.

Sinds de eerste uitbraak in Sint-Rochus heeft het WZC al afscheid moeten nemen van 14 bewoners.

Geef een reactie