Houthakseldam moet erosie tegengaan in Glabbeek

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Glabbeek voerden erosiebestrijdingswerken uit aan het knelpunt ter hoogte van de Butschovestraat. Er werd een nieuwe houthakseldam van 22 meter aangelegd.

De afgelopen jaren trad er bij hevige neerslag meermaals water- en modderoverlast op ter hoogte van de Butschovestraat in Glabbeek. Niet alleen kwam er modder op de straat terecht, ook de baangracht slibde helemaal dicht.

De overlast is afkomstig van sterk erosiegevoelige landbouwpercelen stroomopwaarts van de Butschovestraat in Glabbeek.

Nu werd op die locatie een houthakseldam van 22 meter lang aangelegd  om deze water- en modderlast  te bestrijden. De constructie vertraagt het afstromend water en de meegespoelde modder bezinkt achter de houthakseldam. De houthakseldammen worden ongeveer 20 cm ingegraven om onderspoeling te voorkomen. Het water kan ter plaatse in de grond sijpelen, wat dan weer positief is met het oog op de strijd tegen verdroging.

De kostprijs van de werken worden geraamd op zo’n 3.034 euro.
De houthakseldammen werden aangelegd door het bedrijf Heylen BVBA uit Geel.

Eerder dit jaar legde de gemeente Glabbeek, met de steun van de provincie, al een houthakseldam van 52 meter lang aan ter hoogte van de Butschovestraat.

Gedeputeerde Bart Nevens wijst er nog op dat de erosiecoördinatoren van de provincie Vlaams-Brabant de gemeenten bijstaan in de aanpak van erosie. Hiervoor rekenen ze op het vrijwillige engagement van landbouwers en eigenaars van landbouwpercelen. We zijn blij met deze constructieve samenwerking om water- en modderoverlast te voorkomen”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

Artikel in samenwerking met de provincie-Vlaams-Brabant | filmproductie Helaba Communicatie

Geef een reactie