Studenten Verpleegkunde UCLL versterken intensieve COVID-afdelingen UZ Leuven

Leerzorgteams zijn een win-winsituatie voor verpleegkundigen, studenten en patiënten

Met 28 zijn ze, de studenten van de laatste opleidingsfase bachelor verpleegkunde die de komende maanden binnen de vier intensieve COVID-afdelingen van UZ Leuven aan de slag gaan. Door het steeds groter wordende aantal coronapatiënten, was er nood aan nog meer intensieve bedden. Daarom zocht UZ Leuven binnen en buiten het ziekenhuis naar extra zorgverleners voor de COVID-afdelingen. Het ziekenhuis mocht rekenen op enthousiaste vrijwilligers en zorgverleners met ervaring die al een tijdje niet meer in het ziekenhuis werken, maar ook op laatstejaarsstudenten verpleegkunde van hogeschool UCLL

Spilfiguur

De toekomstige verpleegkundigen bieden klinische ondersteuning op de intensieve COVID-afdelingen. In eerste instantie zullen ze zich de belangrijke sleutelrol tussen de ‘besmette’ en de ‘niet-besmette’ zone eigen maken. De studenten verpleegkunde vormen de spil tussen die twee zones van de afdelingen. Ze zetten medicatie en materiaal klaar en spelen een coördinerende rol in de werking van de shift. Ze vangen alle vragen op die uit de patiëntenzone komen. Ze maken daarnaast een eerste klinische interpretatie van bijvoorbeeld bloedgaswaarden en schatten daarbij in wat prioritair is. Zo anticiperen ze op eventuele upgrades zoals een dringende kunstmatige beademing, extra bloeddrukondersteunende medicatie, reanimatie. Wanneer ze de sleutelfunctie volledig zelfstandig onder de knie hebben, starten ze ook met de rechtstreekse patiëntenzorg. Dat betekent dat ze met een grondige kennis van de organisatie van de afdeling hun klinische kennis en vaardigheden trainen via de zorg voor COVID-patiënten, uiteraard steeds met de nodige beschermende maatregelen.

Stevige achtergrond

Dat takenpakket vereist natuurlijk een stevige verpleegkundige achtergrond. Volgens Elly Van Bael, die het project vanuit haar rol in het Nurse Support Team coördineert, is die basis al aanwezig bij de studenten van de vierde opleidingsfase verpleegkunde. De studenten hebben al een studietraject van drie jaar achter de rug, hebben talrijke praktijkstages gedaan, zijn breed theoretisch opgeleid en hebben al een ruime bagage aan verpleegtechnische trainingen.

Tandem

De studenten van de zogeheten leerzorgteams worden intensief begeleid. Ze krijgen vooraf een korte introductie en tijdens hun ‘stage’ krijgen ze individuele begeleiding van een verpleegkundige. Elke dag worden er één op één tandems gevormd van studenten en verpleegkundige-mentoren.

Er werken 7 studenten per afdeling. Ze vormen een vast team en de zorg is 24 op 7 gegarandeerd. De tandemwerking is essentieel om optimaal te kunnen inspelen op snel veranderende contexten. Communiceren, feedback geven en krijgen en leren van elkaar is enorm belangrijk voor het groeiproces van een verpleegkundige in opleiding. Een praktijklector van de hogeschool geeft elke student een intensieve leerbegeleiding.

Denken en doen

De studenten moeten zelf inzicht verwerven in de prioriteiten van de afdeling waar ze werken. Ze kunnen pro-actief mee nadenken over wat er zich afspeelt bij de patiënten, bij hun naasten die niet op bezoek kunnen komen en bij de verpleegkundigen.

Daarnaast zijn er concrete projecten waarbij de studenten meewerken aan de verdere ontwikkeling van hoogstaande kwalitatieve zorg. Volgens Koen Balcaen, verpleegkundig directeur in UZ Leuven, kunnen ze werken aan nog beter werkende protocollen, procedures en een nog sterkere zorgorganisatie, die over de verschillende afdelingen heen gebruikt zouden kunnen worden.

Lynn Caluwé, laatstejaarsstudent Verpleegkunde UCLL merkt op dat ze hier als stagiair echt een verschil kan maken. Op de afdeling waar ze vroeger stond, zou het even goed draaien als ze er niet was. Op de intensieve COVID-afdeling kunnen door haar aanwezigheid meer bedden ingezet worden en meer patiënten geholpen. Dat wordt ook echt geapprecieerd door het team.

Win-winsituatie

In het totaal staan de studenten 11 weken op de intensieve afdeling. In die periode krijgen ze de kans om een breed scala aan competenties te ontwikkelen. De studenten nemen daarbij hun eigen leerproces in handen en leren klinisch te redeneren in samenwerking met zorgverleners uit verschillende disciplines. Ze leren te zorgen voor patiënten in uitzonderlijke omstandigheden, met daarnaast een sterke focus op persoonlijk ondernemerschap, teamwerk en communicatie.

Geef een reactie