Stadsbestuur Aarschot bevestigt vervroegde ingang van de maatregelen – ook elders topoverleg

Het stadsbestuur van Aarschot bevestigt nu ook effectief dat ze de maatregelen van de Vlaamse regering laten ingaan vanaf vandaag, woensdag 28 oktober om 18 uur. De Vlaamse regering kondigde eerder aan dat ze pas van kracht zouden worden op vrijdag 30 oktober om 18 uur.

Het bestuur voegt eraan toe dat ze dit doen om een tweede lockdown te vermijden. Burgemeester Gwendolyn Rutten geeft vanavond om 17 uur meer uitleg via een livestream op haar Facebookpagina. De gouverneur van Vlaams-Brabant overlegt op dit moment met de burgemeesters in de provincie. De ze middag komt premier De Croo samen met de ministers-presidenten van de deelstaten. De kans dat de de maatregelen verstrengd worden en vervroegd ingaan, is reëel.

Citaat uit de mededeling van het stadsbestuur van Aarschot

Het streefdoel van deze extra maatregelen is de maximale beperking van het aantal sociale contacten. Dit is nodig, want we willen de curve van zowel het aantal besmettingen, het aantal hospitalisaties en de ICU-bezettingsgraad ombuigen naar een dalende lijn. 

We vragen aan de bevolking om een zware inspanning te doen. Als die inspanningen correct nageleefd worden en het juiste effect ressorteren, kunnen we het hopelijk gezellig maken met de familie in de kerstperiode.

Voor alle duidelijkheid: het volledige zorg- en welzijnsaanbod blijft maximaal doorlopen. De Vlaamse regering zal ook initiatieven ontplooien om speciale aandacht te geven aan het mentaal welbevinden van mensen, in het bijzonder van kwetsbare doelgroepen.

Maatregelen
Vrije tijd
 • Alle georganiseerde vrijetijdsbesteding boven 12 jaar wordt stopgezet. Jeugd- en sportkampen zonder overnachting voor -12-jarigen zijn wel toegelaten.
 • Indoor activiteiten, zoals zwembaden, binnenspeeltuinen, bowling, bioscopen, fitness, wellness, sauna’s, casino’s, gokkantoren… worden stopgezet.
 • Cultuur: alles moet sluiten, zowel de professionele sector, als de socio-culturele activiteiten. Enkel bibliotheken mogen open blijven.
 • Evenementen zijn niet toegelaten. Dit geldt ook voor kermissen, rommelmarkten, kerstmarkten, winterdorpen, schaatsbanen… Enkel de wekelijkse markten mogen doorgaan.
 • Sport:
  • Alle sporten in clubverband zijn verboden voor personen ouder dan 12 jaar, behalve professionele sportbeoefening (zonder publiek). Individueel of volgens de regel van 4 is outdoor sporten wel toegelaten.
  • Eén ouder/begeleider van -12-jarigen mag zijn of haar kind naar sportclub brengen. Deze persoon mag blijven als toeschouwer indien hij 1,5 meter afstand houdt en een mondmasker draagt.
 • Jeugd: Alle activiteiten voor kinderen ouder dan 12 jaar zijn verboden. Jeugdactiviteiten zonder overnachting zijn toegelaten voor -12-jarigen, indien de geldende maatregelen gerespecteerd worden. Outdoor speelpleinen zijn open, ook voor +12-jarigen, met respect voor regel van 4.
 • Erediensten, huwelijken, begrafenissen… kunnen doorgaan, indien de afstandsregels gerespecteerd worden. Er mogen maximum 40 personen aanwezig zijn. Ze moeten georganiseerd worden conform het ministerieel besluit.
Economie
 • Telewerk is de norm. Het is niet verplicht. Er is wel intra-Vlaamse monitoring in samenwerking met sociale partners, in functie van de maximale toepassing van telewerken.
 • Winkelen kan, maar met maximum 2 volwassenen of 1 ouder met minderjarige kinderen.
 • Bedrijven en winkels blijven open.
Onderwijs
 • Hoger onderwijs: voor universiteiten en hogescholen geldt code rood. De studenten volgen online afstandsonderwijs, met enige souplesse voor eerstejaars en practica vanaf 12 november.
 • De herfstvakantie duurt iets langer. Leerplichtonderwijs sluit ook op 9 en 10 november en zijn vanaf 12 november terug open.
Zorg
 • In zorgvoorzieningen voor ouderen en kwetsbaren wordt bezoek beperkt tot 1 knuffelcontact en 1 extra contact per 14 dagen. De Vlaamse regering onderzoekt of mantelzorgers tijdelijk kunnen inwonen.
 • Om extra buffercapaciteit voor ziekenhuizen te creëren zetten we prioritair in op herstelverblijven en revalidatieziekenhuizen.
Algemeen
 • Geen algemene mondmaskerverplichting outdoor.
 • Samenscholingsverbod: Je mag met maximum 4 personen samenkomen.
 • Avondklok: tussen 24 en 5 uur.
Handhaving
 • Het preventiedecreet wordt aangepast in functie van de handhaving van quarantaine. Dit ligt in het parlement klaar om goedgekeurd te worden.
 • De Vlaamse regering voorziet een reglementaire basis, in eerste instantie voor Lijncontroleurs, om GAS-boetes uit te schrijven, bijvoorbeeld wegens niet-naleving mondmaskerplicht.
Steunmaatregelen

Ondernemingen die door deze maatregelen verplicht gesloten worden, hoeven voor deze periode van verplichte sluiting hun omzetverlies niet te bewijzen om in aanmerking te komen voor het Vlaams beschermingsmechanisme.

Geef een reactie