Inwoners van Geetbets nauw betrokken bij herinrichting van drie cruciale sites

In Geetbets is een interessante oefening aan de gang. De inwoners mogen mee beslissen over de herinrichting van drie belangrijke locaties. Van 20 oktober tot en met 10 november kunnen ze hun mening geven over een inrichtingsvoorstel voor drie locaties: het dorpshart met Dorpsstraat en Steenstraat, het Stationsplein met nabije omgeving en de site Warande aan de Ketelstraat. Dat gebeurt via het online platform www.gbets2punt0.be. Deze bevraging is een onderdeel van het project G’bets 2.0.

Dorpen klaar maken voor volgende generaties

In 2019 organiseerde het bestuur van Geetbets al twee informatierondes met de inwoners. De vraag was toe hoe me de toekomst van de dorpen kan veilig stellen, voor morgen én voor de volgende generaties.  Dat leverde een pak nuttige informatie op. Met die gegevens werkte het studieconsortium een inrichtingsvoorstel uit voor de drie strategische locaties in de gemeente: het dorpshart met Dorpsstraat en Steenstraat, het Stationsplein met nabije omgeving en de site Warande aan de Ketelstraat.

Het gemeentebestuur gaat deze voorstellen nu opnieuw aftoetsen bij haar inwoners voor het definitieve keuzes maakt. Inwoners kunnen van 20 oktober tot en met 10 november hun mening geven via www.gbets2punt0.be  Op deze projectwebsite is een uitgebreide presentatie met ingesproken informatie terug te vinden over de inrichtingsvoorstellen per locatie.
Wie geen toegang heeft tot het internet, kan een papieren versie ophalen aan het onthaal van het administratief centrum of in de bibliotheek. Deelnemers die de enquête volledig invullen, maken kans op een prijs.

Provincie maakt werk van kernversterking

De provincie Vlaams-Brabant reserveerde een subsidie voor de gemeente Geetbets om de bevraging van de inwoners mogelijk te maken. Dat gebeurde via het project ‘Lokale Ruimte Trajecten’. Zo kan de gemeente zich bij de uitwerking van vernieuwende kernversterkingsprojecten laten bijstaan door een team van studiebureaus.

Geef een reactie