Diest opent Huis van het Kind

In Diest werd vrijdagmiddag een fysieke vestiging van het Huis van het Kind officieel geopend. Dat gebeurde door schepen van Welzijn Monique De Dobbeleer en burgemeester Christophe De Graef.
Die vestiging is op het Sint-Jacobsplein in de vroegere kleuterschool. De inplanting is bewust gekozen omdat ook de BKO hier ook gevestigd is. Er komen dus nogal wat ouders met kinderen langs.

Het Huis van het Kind was tot nu een eerder virtueel begrip waarmee men het samenwerkingsverband van partners die gezamenlijk rond opvoedingsondersteuning werken omschreef. Denk aan Kind en gezin, verschillende kinderopvanginitiatieven, Gezinsbond, centrum Kinderzorg en Gezinsondersteuning De Schommel, Huize Levensruimte, het CAW, …

De opsomming alleen al duidt op een geweldige versnippering van het landschap van hulpverlening. Precies dat is een sterke troef van Huis van het Kind. Als je welke vraag dan ook hebt in verband met opvoeding, kan je in het huis terecht. Die vragen kunnen ook gaan over de ontwikkeling van je kind, schoolgerelateerde topics of je rol als ouder.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Huis van het Kind is opgevat als een soort salonachtige ruimte. Mensen met vragen kunnen daar met een maatschappelijk werkster praten maar omdat Carmen Kleykens niet op alle vragen een antwoord kan hebben, heeft ze een breed netwerk van organisaties rond zich geweven. Bij Huis van het Kind komen regelmatig een aantal hulpverleners langs met een ruime expertise inzake opvoeding. Carmen kan een beroep doen op hun knowhow of ze kan ook doorverwijzen naar specifieke organisaties.

Huis van het Kind zal zelf ook een reeks initiatieven nemen die zijn opgehangen aan drie ontwikkelingslijnen: preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en activiteiten die tot doel hebben ontmoeting en sociale cohesie te bevorderen. Er komen bijvoorbeeld

Het stadsbestuur van Diest investeert flink wat middelen in dit project. Er werd 15.000 euro vrijgemaakt voor de inrichting van de locatie en nog eens 3000 euro voor werkingsmateriaal.

Diest reserveert ook 14.000 euro voorzien voor kinderarmoedeprojecten en individuele steun aan kwetsbare gezinnen (daguitstap in de zomer, een sint-cadeautje, tussenkomsten in schoolfacturen,…)

Kind en gezin stuurt ieder jaar 8000 euro subsidies voor gezamenlijke projecten met het Huis van het Kind.

Openingsuren van Huis van het Kind
Maandag van 9 uur tot 12.30 uur
Donderdag van 13 uur tot 16 uur
Dinsdag en vrijdag ben je welkom op afspraak
Elke laatste zaterdag van de maand van 9.30 uur tot 12.30 uur
Op woensdag is Huis van het Kind gesloten
Tijdens schoolvakanties en schoolvrije dagen ben je welkom op afspraak

Geef een reactie