Podiumkunstensite moet Leuven naar Europese culturele hoofdstad 2030 leiden

De stad Leuven werkt aan een gloednieuw podiumkunstengebouw, dat tegen 2027 klaar zal zijn. Het cultuurcomplex vormt de kern van een nieuwe podiumkunstensite die het oudste deel van Leuven herstelt en zorgt voor publieke ruimte met meer water en groen. Om dit in goede banen te leiden, maakte het gerenommeerde architectenbureau Sergison Bates Architects (Londen) samen met de stad een masterplan voor de brede omgeving op. 

De stad kiest er bewust voor om de nieuwe culturele infrastructuur in de binnenstad te bouwen, in de omgeving rond het voormalige Sint-Pietersziekenhuis. De site bestaat uit het nieuwe podiumkunstengebouw en de daarnaast gelegen Romaanse Poort, de Predikherenkerk en de publieke ruimte die deze plekken verbindt. Via de Brusselsestraat sluit de site bovendien aan op toeristische trekpleisters, zoals het historisch stadhuis en de Sint-Pieterskerk, de Oude Markt, de Universiteitshallen…

Water, groen en geschiedenis

Volgens schepen van ruimtelijk beleid en ontroerend erfgoed Carl Devlies was de omgeving door het ziekenhuis grondig aangetast. De Dijle was onzichtbaar en de ziekenhuistorens overschaduwden de historische gebouwen in de buurt. Die stadskanker wordt nu geveld en dat geeft de omgeving weer ademruimte.

De verschillende Dijlearmen komen, waar mogelijk, bovengronds. Onder meer in de Brusselsestraat komt er op een paar plaatsen zichtbaar water. Het markeert het begin van de uitgebreide winkelwandelzone en de plaats van de oude stadsomwalling. “Voor het concreet ontwerp organiseert de stad in de loop van oktober een buurtoverleg met bewoners en handelaars”, zegt Carl Devlies.

Pleintjes en doorsteken

Door de inplanting van het nieuwe podiumkunstengebouw langs de rooilijn van de Brusselsestraat en de vele doorgangen en tussenpleintjes, herstellen de architecten het typisch Leuvens netwerk van pleintjes en snelle doorsteken. De lijst van waardevolle gebouwen in de omgeving is indrukwekkend: de Predikherenkerk, de hele Romaanse Poort met de historische binnenkoer, het restant van het oude Sint-Pietersgasthuis, enkele stadspanden langs de Aa… Al deze gebouwen krijgen nieuw leven ingeblazen. De stad onderzoekt nu hoe deze historische gebouwen ingezet kunnen worden om het geheel nog levendiger te maken.

‘Future-proof’ culturele infrastructuur

Leuven is een ambitieuze stad met internationale oriëntatie. Cultureel Leuven heeft een bijzondere dynamiek, met een jonge en performante kunstensector, krachtdadige stedelijke culturele instellingen, een rijk verenigingsleven en een unieke erfgoedbiotoop. De vraag naar een groter podium, ideale omstandigheden om podiumkunsten te presenteren en de mogelijkheid om grotere en technisch meer uitdagende voorstellingen te kunnen aanbieden, leeft al meer dan 15 jaar. De podiumkunstensite biedt een future-proof antwoord, als stedelijke ontmoetingsplek en vernieuwende kunstenplek met lokale, regionale en internationale ambitie. De podiumkunstensite wordt ook een belangrijke extra troef om in 2030 de ambitie Europese Culturele Hoofdstad waar te maken.

Vragenronde en feedback

Afgelopen week werd het afgeronde masterplan voorgesteld aan de gemeenteraadscommissie. De gemeenteraadsleden krijgen nu ruim de tijd voor een vragenronde en feedback. Eind september zal het masterplan ter goedkeuring worden voorgelegd op de gemeenteraad. 

One comment

Geef een reactie