Historische Poortersgebouw in Diest krijgt knappe renovatie en opwaardering

In Diest krijgt een van de meest iconische gebouwen van de stad een opvallende herbestemming. Het Poortershuis werd in 1846 gebouwd en kreeg doorheen de tijd een wisselende invulling. Het gebouw was ooit deel van de verdedigingsgordel rond Diest maar aan het einde van de vorige eeuw was er een tijdje een fietsenwinkel gevestigd. Het gebouw stond al vijftien jaar te verkommeren maar de Antwerpse bouwonderneming I&G Bouwondernemingen geeft het nu opnieuw een toekomst.

Schaffenaar Ton van Weel postte deze week een opvallende foto van die renovatiewerken op Facebook. Onder meer expert in historisch militair erfgoed Daniël Jannes gaf daardoor op diverse facebookgroepen wat bijkomende inzichten over de geschiedenis van het gebouw.

Het Poortershuis is in feite het neoclassicistisch wachtershuisje van de vroegere Leuvenspoort. De huidige eigenaar wil het in zijn oorspronkelijke staat renoveren maar het tegelijkertijd ook op een innoverende manier uitbreiden. Naast het gebouw is een braakliggend terrein en achter het Poortershuis staan een paar oude kazematten. Die lijken deel uit te maken van de citadel maar volgens expert Daniël Jannes waren ze eigenlijk onderdeel van de oude stadswallen.

De eigenaar van het Poortershuis heeft ook die kazematten in erfpacht van de stad en gaat die integreren in het renovatieproject. Op het braakliggende gedeelte komt een nieuwbouw maar die wordt met een glazen atrium verbonden met de beschermde historische gebouwen.

In de kazematten is een toegang naar de lange smalle gang die achter de imposante bruine bakstenen muur schuilt langs de toegangsweg naar de citadel. In principe is die gang dus niet meer bruikbaar. Dat zou jammer zijn want een aantal de geleide bezoeken aan de citadel gaan er ook doorheen. Het stadsbestuur heeft echter samen met de erfpachtregeling een recht van toegang bedongen dat het mogelijk maakt om zowel de kazematten als de citadelgang te blijven gebruiken.

De projectontwikkelaar wil het renovatiegedeelte van dit opvallende project klaar hebben tegen einde van het jaar. Het nieuwbouwgedeelte wordt in 2021 afgewerkt. Het gebouw zal in verschillende volumes opgedeeld worden voor de professionele huurmarkt.

Geef een reactie