Lokale overheden aan zet in strijd tegen uitbraak covid-19

Morgen beslist de veiligheidsraad over de strategie die de verdere uitbraak van de pandemie moet stoppen. Het is nu al duidelijk dat er geen verdere versoepelingen komen. De kans dat er bijkomende maatregelen genomen worden of dat een aantal versoepelingen weer terug gedraaid worden, is reëel.

Een van de belangrijke tools in de nieuwe strategie wordt de aanpak van lokale uitbraken. Daar is ook nogal wat evidentie voor. Als je de gemeenten waar momenteel de alarmdrempels worden overschreden op een kaart bekijkt, merk je duidelijk dat het om geïsoleerde stippen gaat. Dat kan je dus nog lokaal aanpakken, tenzij er te veel stippen op de kaart bijkomen.

Er komt dus vanaf morgen nogal wat druk op de lokale overheden, ook al blijft het federale niveau in alle omstandigheden de controle behouden. De procedure om de lokale overheid in te schakelen, voorziet immers in een validatie van de lokale maatregelen door het Nationale Crisiscentrum.

Wisselwerking met Agentschap Zorg en Gezondheid

De lokale besturen hebben gisteren een draaiboek ontvangen met richtlijnen die ze moeten volgen als er een uitbraak gebeurt. Bij de leidraad horen ook een toolbox met maatregelen ter beheersing van een corona-uitbraak, een lijst met vaak gestelde vragen (FAQ), en sectorale draaiboeken (bv. voor woon-zorgcentra, scholen, sportkampen). Dat draaiboek moet nog goedgekeurd worden door de veiligheidsraad maar ieder weldenkend mens gaat ervan uit dat dit op voorhand werd afgestemd.

Het draaiboek omvat diverse scenario’s naargelang de uitbraak gebeurt in een collectiviteit met een uitbraakplan of bedrijf met een medische verantwoordelijke (woonzorgcentrum, school, …), een specifieke collectiviteit (jeugdkamp) of in het openbare leven of een niet duidelijk afgelijnde collectiviteit.

Vooral in dit laatste scenario spelen de lokale besturen een grote rol. Het is wel steeds het Agentschap Zorg  en Gezondheid dat het aantal besmettingen analyseert en de lokale besturen verwittigt en adviseert.

Validatie Nationaal crisiscentrum (NCCN)

Omdat de federale fase nog steeds van kracht is, stellen het draaiboek en de toolbox dat lokale overheden pas specifieke maatregelen kunnen nemen na goedkeuring door het federale crisiscentrum (NCCN). Dat kan gaan van een uitbreiding van de verplichting tot het dragen van een mondmasker, het sluiten van winkels, het instellen van een avondklok tot het in quarantaine plaatsen van een wijk, straat, of gemeente.  De VVSG vraagt dat die goedkeuring niet leidt tot een logge en zware procedure die op het terrein vertragend werkt. Burgemeesters moeten snel en efficiënt maatregelen kunnen nemen.

In het draaiboek staat een niet-exhaustieve lijst met maatregelen die kunnen genomen worden als er een uitbraak is in het openbaar leven of in een niet duidelijk afgebakende collectiviteit:

 • Quarantainemaatregelen
 • Betrokken instelling of zone afschermen: niemand binnen of buiten tenzij voor werk, voeding, medische noodzaak
 • Avondklok
 • Federale maatregelen (mondmaskers, handhygiëne, social distancing) controleren en expliciet handhaven
 • Strengere hygiënische maatregelen opleggen (vb. mondmaskers)
 • Samenscholingen verbieden met eventueel leeftijdslimieten
 • Horeca sluiten of beperken
 • (Niet-essentiële) winkels sluiten of beperken
 • Markten, beurzen, evenementen verbieden, beperken, uitstellen
 • Muziek- en theaterzalen sluiten
 • Fitnesscentra, sportinfrastructuren, zwembaden sluiten
 • Openbaar vervoer en vervoer: plaatsen verminderen, rijden zonder airco
 • Uitstellen, beperken, verbieden groepsmanifestaties
 • Bubbel privé ruimtes beperken
 • Massale testing

Geef een reactie