Bever van Messelbroek gefotografeerd – ook Grauwe Klauwier is terug

Foto: Veronik Bruyninckx. | Info over de bever: Luc Cieters

Onze melding over de bever van Messelbroek lokt nogal wat reacties uit. Meerdere mensen zien het dier ook regelmatig. Dat is opvallend want bevers zijn schuw.

Veronik Bruyninckx gaat vaak met de hond wandelen op het jaagpad langs de Demer in Messelbroek. Zij ziet de bever altijd op dezelfde plaats opduiken. Veronik kon het dier al regelmatig fotograferen.

Eigen biotoop

Bevers creëren een eigen biotoop door dammen te bouwen waar overstromingen plaats vinden. In het geval van de Demer doet het dier dat niet. Hij dunt wel de bosjes langs de oever uit en dat kan je erg goed zien. Het dier laat ook duidelijke zogenaamde wissels en glijsporen achter.

In de lente en de zomer eten de bevers vooral kruiden, gras en wortelstokken van waterplanten en riet. Ze leggen ook een wintervoorraad aan bij de voet van het hol. Soms zie je dat er ook oude bomen zijn aangevreten. Dat doet de bever echter om zijn tanden te slijpen.

In de winter knaagt de bever aan zacht hout, vaak wilg die langs de oever van een rivier staat.  Hij heeft 4 uur nodig om een stam van 20 cm doorsnede neer te leggen. De schors, de twijgjes en de bladeren dienen als voedsel. Het dier eet ongeveer 600 gram per dag.

Grauwe klauwier is terug

Tijdens een van de vorige beverwandelingen in het Webbekoms Broek wees natuurgids Luc Cieters er op dat het Webbekoms Broek en de bredere regio er rond niet alleen bevers aantrekt. Ook andere zeldzame dieren vinden hier een biotoop waar ze thuis kunnen komen. Soms moet de mens daar wel een beetje bij helpen. Voor de Grauwe Klauwier (foto onderaan) bijvoorbeeld, is een drassig terrein heringericht en aangepast aan de omstandigheden die de vogel nodig heeft. Zo kan door het maaien van stroken in het vroege voorjaar een mozaïek van bloemrijke graslanden en korte vegetatie gecreëerd worden. Dit zorgt voor het aantrekken van insecten en het verhogen van de toegankelijkheid tot prooien wanneer de weersomstandigheden minder gunstig zijn. Daarnaast vormen de aanleg van klauwiereneilandjes bijkomende broedgelegenheid en uitkijkposten.

Intussen vormde zich een broedcluster die niet minder dan vier paar Grauwe klauwier telt. Een resultaat van gericht natuurbeheer op maat van de Grauwe klauwier. Ook op andere locaties, zoals in het provinciaal natuurontwikkelingsproject Grote Getevallei in Linter, waar beheermaatregelen op maat werden genomen voor deze soort, dook de Grauwe klauwier op.

Het Webbekoms Broek haalde eerder ook al de nationale media omdat er ooievaars kwamen broeden. Er werden speciaal hoge nestpalen opgetuigd voor de ooievaars. Luc Cieters sluit niet uit dat ook de otter terug zal opduiken in het Webbekoms Broek.

Geef een reactie