Stad leuven wil samen met bedrijfsleven stadscentrum vergroenen

In Leuven tekenen een reeks bedrijven en organisaties het ‘ByeByeGrass Charter’, samen met stad Leuven en Leuven 2030. Daarmee engageren ze zich voor meer biodiversiteit op hun terreinen. De bedoeling is om op korte termijn elke groenzone in de stad te verbeteren.

Door de toenemende droogte en klimaatopwarming is groen in een stad essentieel. In Leuven schakelen het stadsbestuur en tientallen organisaties nog een versnelling hoger. Zij engageren zich om bewust te kiezen voor gevarieerde maaitechnieken en meer variatie in het groen op hun terreinen.

Weelderige weiden

Een kort gemaaid gazon heeft in tijden van droogte geen meerwaarde heeft. Daarom laat de groendienst in Leuven op sommige plaatsen het gras al wat langer groeien en zaaien ze meer bloemen. Dat heeft veel voordelen, onder meer ook voor de bijenpopulatie.

Het ‘ByeByeGrass Charter krijgt steun van bedrijven zoals imec, Siemens, KU Leuven, Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL), UCLL en UZ Leuven. Een bedrijf dat het charter mee ondertekent, engageert zich om haar site te vergroenen. Experts gaan daarvoor advies op maat aanleveren. Onder die experts behoren natuurorganisaties, zoals Regionaal Landschap Dijleland, Velt en Natuurpunt. David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid, juicht hun engagement toe: “Dankzij hun kennis zullen bedrijven en organisaties hun sites kunnen optimaliseren voor een ideale luchtkwaliteit, regenwateropvang, koolstofbuffering… Dat maakt onze stad op termijn ook klimaatbestendig.”

Uniek in Europa

Vorig jaar lanceerde tuinarchitect Louis De Jaeger de ‘ByeByeGrass’-campagne in het Atomium, samen met enkele biologen en BV’s. De Jaeger wil al het onbenutte gras in Belgische tuinen, parken en bedrijventerreinen laten evolueren naar bloemrijke alternatieven. Dat komt niet alleen de biodiversiteit, maar ook het klimaat en de portemonnee ten goede. Hij is dan ook opgezet met de steun van de stad Leuven en de vele Leuvense organisaties die zich vandaag engageren. “De meeste industriezones zijn groene woestijnen, terwijl ze veel meer in hun mars hebben. Niet maaien is bovendien de meest logische keuze om met de droogteproblematiek om te gaan”, weet De Jaeger.

Het charter is overigens geen eindpunt. Stad Leuven en Leuven 2030 gaan verder op zoek naar meer bedrijven en organisaties die hun open ruimte willen herzien.

Geef een reactie