Knoertheet maar gouverneur schort captatieverbod tijdelijk op om boeren te helpen

Het is knoertwarm en dan verwacht een mens dat de gouverneur de kraan dicht draait. Een captatieverbod zoals dat officieel heet. In Vlaams-Brabant gebeurt tot onze grote verbazing precies het tegenovergestelde. Er waren al twee captatieverboden van kracht in de provincie en een ervan wordt nu tijdelijk opgeheven.

De gouverneur kondigde op 21 mei een captatieverbod aan voor een aantal kwetsbare beken en rivieren, hoofdzakelijk in het westen en het zuiden van de provincie. Op 29 mei verstrengde hij dat verbod en er kwam ook een stevige uitbreiding. Onder meer het volledige Demerbekken, met uitzondering van de bevaarbare Demer en de onbevaarbare Demer vielen daar onder. Die fase van 29 mei wordt nu opnieuw terug geschroefd. De reden is simpel. De boeren komen zwaar in de problemen en de regen van vorige week heeft de reserves enigszins aangevuld. Die opschorting duurt slechts tot en met 27 juni. Op 28 juni vervalt de opheffing en is de situatie uit het verbod van 29 mei terug van kracht.

Het captatieverbod was niet van toepassing voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee, voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen of voor de productie van drinkwater.

Spaarzaam omspringen met water tijdens hittegolf

Door de hoge temperaturen van de komende dagen zal het waterverbruik stijgen. Daarom doet de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant een oproep om spaarzaam te zijn met drinkwater.

“Als we tijdelijke onderbrekingen van de drinkwaterlevering, zoals dat van 22 mei tot 10 juni reeds het geval was, willen vermijden, is het erg belangrijk dat we de komende dagen hoge piekgebruiken vermijden. Iedereen moet spaarzaam omspringen met alle soorten water”, beklemtoont provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

De gouverneur doet een oproep om de volgende niet essentiële toepassingen van water te vermijden, tenzij gebruik onvermijdelijk is voor de normale bedrijfsvoering:

 • het bevoorraden van fonteinen
 • het reinigen van verhardingen zoals straten, straatgreppels, voetpaden, terrassen, opritten,
 • parkings en pleinen
 • het besproeien en reinigen van daken, gevels, tenten, luifels
 • het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden met meer dan 100 liter water
 • het afspuiten van voertuigen, aanhangwagens en opleggers
 • het vullen of bijvullen van vijvers
 • het besproeien van grasvelden, parken, gazons en tuinen
 • het besproeien van sportterreinen en festivalweiden
 • het besproeien van velden en weiden.

One comment

 • ghislain briers

  Als je regelmatig te weinig water hebt voor de mensen die hier leven , laat je geen nieuwe waterverbruikers toe . zeker als hun ” multiculturele inbreng” bestaat uit plunderingen , verkrachtingen en discriminatiegejank en subsidieverslaving .

Geef een reactie