Saneringswerken in Het Vinne stop gezet omdat de bodem te nat is

Het klink een beetje vreemd maar de waterwerken in Het Vinne in Zoutleeuw zijn voorlopig stopgezet omdat de bodem van het meer te nat is. De werken zullen na het broedseizoen hervat worden. Het grootste natuurlijke meer van Vlaanderen ondergaat momenteel een grondige bodemsanering om de rijke biodiversiteit in de toekomst alle kansen op ontwikkeling te geven.

Het leven in het meer werd bedreigd omdat de kwaliteit van het water achteruit ging. Er kwamen maatregelen om de rijke biodiversiteit te beschermen. Een grondige sanering moest de unieke biotoop op en rond Het Vinne voor de toekomst veilig stellen. Tegen eind 2021 moet het meer volledig hersteld zijn.

Stopzetting van de werken aan het meer

Het meer werd reeds grotendeels droog gelegd. Deze drooglegging liep in september en oktober vorig jaar vertraging op omdat er toen 20 ton vissen, werden afgevangen en naar andere openbare wateren overgebracht.

Deze week zouden de werken van start gaan maar al snel bleek dat de bodem van het meer nog te nat is. De grote machines raken vast in de modder. De werken verder zetten zou heel duur zijn en bovendien veel schade aan de bodem en de omliggende natuur veroorzaken”.

Daarom besliste de provincie Vlaams-Brabant de bodem tijdens de volgende maanden verder te laten opdrogen. Om de uitdroging te versnellen zullen de afvoergrachten zoveel mogelijk vrij gemaakt worden.

De saneringswerken zullen pas verder gezet worden na het broedseizoen. Na de werken zullen de omstandigheden voor de meeuwen, woudaapjes, futen en andere watervogels optimaal zijn.

Begeleide wandelingen over de waterwerken

Tijdens de werken blijft het provinciedomein toegankelijk voor het publiek.
Bezoekers kunnen begeleide wandelingen volgen die meer informatie geven over de werken en het herstel van de fauna en flora.
Vanaf augustus kunnen bezoekers, wandelaars en natuurliefhebbers tijdelijk hinder ondervinden door de werken.

Geef een reactie