Tijdelijk opvangcentrum in Bekkevoort bereikt bijna maximumcapaciteit

In Bekkevoort bereikt het tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers Zozimus bijna zijn maximumcapaciteit. Er verblijven momenteel 105 mensen. Het gaat over 31 families die 19 verschillende nationaliteiten hebben. 58 bewoners zijn volwassenen, 47 zijn kinderen of minderjarigen waarvan twee baby’s.

De werking van het opvangcentrum verloopt vlot. De staf krijgt hulp van een twintigtal vrijwilligers. Er zijn korte communicatielijnen tussen de politie en het Rode Kruis waardoor snel kan gereageerd worden moest dat al nodig zijn.

Er is een stuurgroep opgestart met een vertegenwoordiger van het Rode Kruis, het gemeentebestuur, de politie en het Agentschap Integratie en Inburgering. De eerste evaluatie gebeurde op 13 januari 2020. Op 27 januari 2020 is een volgende bijeenkomst van de stuurgroep gepland. De sluiting van het centrum blijft behouden op 13 februari 2020.

Nog vragen

Met je vragen en bezorgheden over het tijdelijk noodopvangcentrum kan je altijd terecht bij het Rode Kruis op het nummer 0475/94 15 15 (24/7 bereikbaar). De verantwoordelijke voor het tijdelijk opvangcentrum in Bekkevoort is Veerle Rumen. Ook andere medewerkers met ervaring zorgen voor de nodige begeleiding. ’s Nachts is er toezicht voorzien.

Geef een reactie