Bijkomende maatregelen aan Begijnenbeek en Leugebeek zullen risico op overstromingen in Diest verminderen

Op zaterdag 2 juni 2018 liepen in Diest de Narcisstraat en de Fabiolalaan ’s nachts volkomen onverwacht onder water. Het was niet de eerste keer dat deze buurt last had van wateroverlast.  Bij de grote overstroming van 1998 stond de ganse wijk volledig blank en de para’s moesten met bootjes een aantal inwoners evacueren. De oorzaak van de miserie vorig jaar was een hevige wolkbreuk. De Begijnenbeek kon die enorme en snelle toevoer van hemelwater niet verwerken en zette een reeks straten blank.

Dijk ophogen vanaf K7

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft de situatie geanalyseerd en grijpt nog deze maand in. Op het grondgebied van Webbekom splitst de Leugebeek af van de Begijnenbeek. Het debiet van beide beken wordt geregeld door de zogenaamde K7, dat is een soort sluis die het water geprogrammeerd verdeelt tussen de Begijnenbeek en de Leugebeek.

Je kan verder lezen na de afbeelding

De K7 stuurt geprogrammeerd het water naar de Begijnenbeek (links) en de Leugebeek (rechts).

“In situaties met hoge waterstanden proberen we zoveel mogelijk water via de Leugebeek te sturen”, legt projectingenieur Wendy Van Dijck van VMM uit. “Die watert af naar het Webbekoms Broek waar voldoende opvangcapaciteit is terwijl de Begijnenbeek richting stadscentrum loopt. Vorig jaar was de regenval zo massaal dat de Leugebeek helemaal vol zat. Ze is beginnen overlopen en veel van dat water kwam daardoor in de  vlakbij gelegen Begijnenbeek terecht waardoor ook die haar maximumcapaciteit overschreed.”

VMM gaat nu in een eerste fase de dijk van de Leugebeek, vanaf de K7 in de richting van het stadscentrum, aan één kant ophogen. “Bij hoog water moet die ophoging beletten dat het water naar de Begijnbeek loopt”, zegt de projectingenieur. “Aan de andere kant kan de beek wel overlopen omdat we daar voldoende bouwvrijgebied hebben en de oorspronkelijke vallei terug benutten.”

Je kan verder lezen na de afbeelding

De Leugebeek krijgt op deze plaats een opgehoogde dijk aan de linkerkant. Dat moet beletten dat water overloopt naar de Begijnenbeek die aan de linkerkant op een paar tientallen meter naar de stad stroomt.
Oorspronkelijke bedding Begijnenbeek weer open

VMM gaat begin volgend jaar ook de oorspronkelijke bedding van de Begijnenbeek opnieuw aanleggen. “De beek is, net zoals zoveel andere waterlopen, recht getrokken”, zegt Wendy van Dijck. We behouden de huidige bedding maar net voor de K7 leggen we ook de oude bedding weer open. Die meandert veel feller en daardoor hebben we extra buffercapaciteit.

Je kan verder lezen na de afbeelding

De Begijnenbeek is in de richting van Diest volledig recht getrokken.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Net voor de K7 gaat VMM de oude bedding van de Begijnenbeek weer herstellen. De bruine strook geeft de loop aan. Je kan zien dat die veel meer meandert.
Voordelen voor de natuur

De ingrepen van VMM hebben ook significante voordelen voor de natuur. De vissen op de begijnenbeek kunnen vandaag niet voorbij de K7. Door ook de oude bedding te herstellen wordt dat wel mogelijk. Wij vroegen ons af hoe die vissen de juiste keuze maken tussen de oude en de nieuwe bedding. “Dat regelen we met de lokstroom”, verklaart de projectingenieur van VMM. “Bij laag water zorgen we voor voldoende debiet op de oude bedding. De vissen gaan er van uit dat daar veel water is en meer water associëren ze met meer ruimte om op zoek te gaan naar voortplaningsmogelijkheden. Biologie is een wonderlijke wereld.”

Niet alleen de vissen profiteren van de ingrepen. Bij hogere waterstanden stockeert het water door de geplande ingrepen in eerste instantie in het valleigebied. Er ontstaat dus bovenstroomse berging in plaats van versnelde afvoer van water . Dat bijkomend overstromingsregime creëert een uitstekende habitat voor een reeks bedreigde diersoorten.

Geen sluitende oplossing

Bij VMM waarschuwt men wel. Alle maatregelen die men momenteel neemt zullen de kans op overstromingen in het centrum doen afnemen maar het is geen sluitende oplossing. “Door de klimaatverandering moeten we allicht leren accepteren dat wateroverlast op bepaalde momenten onvermijdelijk zal zijn”

Op het plannetje staat duidelijk aangegeven waar de opgehoogde dijk komt. Die vertrekt vanaf de K7, richting Webbekoms Broek.
Wat aangeduid staat als de nevengeul, is in feite de oude bedding van de Begijnenbeek.

Wendy Van Dijck | projectingenieur VMM

2 comments

  • Jenny ‘Twix’ Jones

    Ik ben benieuwd. Want het was in 2018 misschien niet zo’n gigantisch grote overstroming, maar toch was het schrikken wanneer de politie je in ‘t holst van de nacht wakker maakt met de melding ‘dat er water in de tuin zou kunnen staan’ … Ik ben geen expert maar volgens mij zou het onderhouden van die Begijnebeek hier achter ook wel nuttig zijn. Maanden geleden heb ik reeds melding gedaan van een omgevallen boom in de beek maar helaas is die melding in dovemansoren terecht gekomen. De begroeiing is op sommige plekken ontzettend verwilderd Verder zou de bevolking moeten leren om geen afval in de beek te gooien want als al die rommel bijeen komt dan hoopt zich dat op. Mensen klagen maar beseffen niet dat ze zelf ook bijdragen aan het probleem. Zo, dat is van mijn lever af. Merci Hola 🙂

  • Pingback: Aanleg verhoogde dijk Leugebeek nog deze week afgerond | Hola Hageland

Geef een reactie