Voorgangers begankenis en kaarskesprocessie maken boeiende evolutie in katholieke kerk duidelijk

In deze regio waar het religieuze verleden een stevige stempel op de cultuur en de infrastructuur heeft gedrukt, staan in de periode rond Allerheiligen een aantal klassiekers in de kerkelijke agenda. De begankenis in Diest en de Kaarskesprocessie in Scherpenheuvel zijn eeuwenoude tradities waar telkens ook iemand uit de hogere hierachie van de kerk bij aanwezig is. Dit jaar belooft dat een boeiende confrontatie van waarden en inzichten duidelijk te maken. In Diest is Amazonebisschop Philip Dickmans voorganger, in Scherpenheuvel is neemt aartsbisschop Jozef De Kesel die rol op.

Bisschop Philip Dickmans gaat begankenis voor

Op de vooravond van Allerheiligen gaat in Diest de begankenis uit. Om 18.00 uur is er een eucharistieviering en daarna trekt de lichtstoet van de Sint-Sulpitiuskerk naar de Allerheiligenkapel. Bij de start van die processie houdt de stoet even stil bij de Demer. De voorganger zegent het water dat opnieuw door de stad stroomt. Die voorganger is dit jaar bisschop Philip Dickmans, afkomstig uit Halen en bisschop van Miracema do Tocantins  in het Braziliaanse Amazonewoud. Het gebied waar de bisschop voor verantwoordelijk is, is anderhalve keer zo groot als België. Veel dorpen en samenlevingen zijn moeilijk bereikbaar en dat maakt het werk van de priesters die er actief zijn niet makkelijk. Philip Dickmans was de vorige drie weken actief aanwezig op de Amazonesynode in het Vaticaan. Naast een aantal standpunten over het klimaat stonden daar ook een aantal zeer delicate ethisch-filosofische punten op de agenda. Gehuwde mannen als priester en een veel actievere rol voor vrouwen in de katholieke kerk bijvoorbeeld. Het is bekend dat Philip Dickmans pleitbezorger is voor dat gedachtengoed. Het is dan ook uitkijken wat hij daar in Diest over kwijt wil.

Aartsbisschop De Kesel gaat kaarskesprocessie voor

Volgende zondag om 15 uur start de kaarskesprocessie in Scherpenheuvel. Er is een kort lof in de basiliek en daarna trekt de processie in een ommegang rond de basiliek. De kaarskesprocessie eindigt dus op het voorplein van de basiliek en niet in de mariahal. Dat is een nieuwe gebruik waar vorig jaar mee gestart werd. Het is een fysieke opgave voor een aantal bejaarde priesters omdat er een stevige klim zit in dat parcours. Monseigneur Jozef de Kesel is dit jaar de voorganger. Kerknet, toch het meest zichtbare medium van de katholieke kerk in Vlaanderen, post op de website 14 quotes over het amazonesymposium. Die zijn uiteraard voorzichtig verwoord maar ook redelijk duidelijk. Ze maken een opening voor een actieve rol van vrouwen in de kerk en voor de benoeming van erkende en geschikte (sic) gehuwde mannen als priester. De openingen zijn enkel bedoeld voor de amazoneregio maar het lijkt moeilijk hard te maken dat de katholieke kerk die principes niet zou mogelijk maken in andere regio’s van de wereld. Zeer benieuwd of en wat monseigneur De Kesel hier over kwijt wil.

In veel consulten ter voorbereiding van de Amazonesynode werd de fundamentele rol van vrouwelijke religieuzen en leken in de Kerk van de Amazone en haar gemeenschappen erkend en benadrukt, gezien zij zoveel diensten verlenen. Meermaals werd het permanente diaconaat voor vrouwen gevraagd. Het onderwerp was ook zeer aanwezig in de synode. Al in 2016 had paus Franciscus een onderzoekscommissie voor het diaconaat van vrouwen opgericht, die een eerste verslag uitbracht over hoe het diaconaat van vrouwen eruit zag in de eerste eeuwen van de Kerk en wat de implicaties kunnen zijn vandaag. We delen onze ervaringen en overwegingen met de Commissie en kijken we uit naar de resultaten.

Aangezien legitieme diversiteit de gemeenschap en eenheid van de kerk niet schaadt, maar haar aantoont en dient (LG13; DUS 6), getuige de veelheid van bestaande riten en disciplines, stellen wij voor dat de bevoegde autoriteit criteria en bepalingen vaststelt, in het kader van Lumen Gentium 26, om door de gemeenschap erkende geschikte mannen – die een vruchtbaar permanent diaconaat en een legitiem samengestelde en stabiele familie hebben – mits voldoende training tot priester te wijden, om het leven van de christelijke gemeenschap te ondersteunen door de prediking van het Woord en de viering van de Sacramenten in de meest afgelegen gebieden van de Amazone. 

Geef een reactie