Asbestzaak in GBS Molenstede is gevolg van actie van bezorgde ouder

Uit een verklaring van burgemeester Christophe De Graef tijdens de gemeenteraad van vorige maandag blijkt dat de zaak waarbij asbest werd gevonden in GBS Molenstede, het gevolg is van een actie van een ouder van een van de leerlingen. Het duurde overigens een volle week alvorens die bezorgdheid ook effectief tot actie leidde. De ouder in kwestie moest uiteindelijk een staal van het materiaal uit een container nemen en liet dat op eigen initiatief analyseren. Uit een interpellatie van raadslid Jankowski blijkt nochtans dat het asbestdossier van de school vermeldt dat er asbest aanwezig was.

Staal meegenomen

De betrokken vader stelde op dinsdag 10 september de vraag aan de schooldirecteur of er asbest in het dak zat dat men aan het afbreken was. De directeur heeft de werfleider en de  aannemer tijdens een werfvergadering met die vraag geconfronteerd maar die ontkenden die aanwezigheid.

De ouder heeft uiteindelijk een staal van het afbraakmateriaal uit een container genomen. Dat staal is door een gespecialiseerd bedrijf geanalyseerd en uit die analyse bleek dat er wel degelijk asbest aanwezig was. Het gaat over chrysotyl of wit asbest.

De ouder heeft het rapport op maandag 16 september overgemaakt aan de schooldirecteur die de schepen van Gemeentelijk Onderwijs over het dossier heeft geïnformeerd. Op dat moment zijn alle alarmbellen afgegaan. Diezelfde maandag is er een asbestexpert aangesteld. Op basis van zijn bevindingen werd de school gesloten van dinsdag 17 september tot en met donderdag 19 september om de sporen van asbest te kunnen verwijderen. De afbraakwerken waren toen echter al een paar weken aan de gang.

Asbestdossier vermeldt aanwezigheid van asbest in de daken

Op basis van het antwoord op een interpellatie van raadslid Carina Jankowski blijkt verder dat het asbestdossier over de betrokken daken wel degelijk melding maakt van asbest. Het was de bedoeling om die daken tijdens de vakantieperiode en met beschermende kledij af te breken. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. De afbraak vond deels plaats nadat het schooljaar weer was gestart en zonder de bekende beschermende witte pakken. Het stadsbestuur heeft daarom zowel de aannemer als de architect in gebreke gesteld.

One comment

Geef een reactie