Zwembad De Beumkes wordt afgebroken en wordt openbaar park met veel openluchtrecreatie

Vorige week zondag organiseerde de jeugddienst van Scherpenheuvel-Zichem Urban Hill. Dat was een hip event met veel aandacht voor straatcultuur. Skaters zochten de grenzen van de ramps op, DJ’s zorgden voor bonkende beats en Lars “Tusq” Van Cauwenbergh toonde dat hij een van de allerbeste graffitikunstenaars in Vlaanderen is.

Er kleefde ook een politiek geladen aspect aan Urban Hill. Schepen van Jeugd Inne Pauwels en burgemeester Manu Claes waren nadrukkelijk aanwezig. Zij wilden informeren naar de mening van de inwoners over de toekomst van de zwembadsite.

Herbestemming zwembad te duur

Die toekomst krijgt ondertussen vorm. Het zwembad zelf wordt afgebroken. Het schepencollege nam die beslissing al eerder. Er werd overwogen om het gebouw een andere functie te geven maar dat vergt zeer zware aanpassingen die ook veel budget zullen opslorpen. De gele aanplakbrieven om de vergunning tot afbraak te bekrachtigen hangen ondertussen uit aan het gebouw.

Wat er dan effectief met de site zal gebeuren is momenteel voorwerp van besprekingen binnen de meerderheid die het meerjarenplan voor de komende 5 jaar voorbereidt. Er is echter een consensus om er een openbaar park van te maken met veel faciliteiten voor openluchtrecreatie. Site de Beumkes gaat dus terug naar wat het ooit was. Een plaats waar bomen stonden en waar de jeugd van Scherpenheuvel zich amuseerde.

Openluchtrecreatie

Hoe de site effectief zal ingevuld worden is nog open voor interpretatie. De bestuursploeg denkt onder meer aan een wandelpark, een speelzone voor de kleinere kinderen, een openluchtskatepark, petanquebanen een hondenlosloopweide, fitnesstoestellen in open lucht en een aantal sportterreinen. Dat lijstje moet echter niet als beperkend worden bekeken. Er blijft ruimte voor inspraak van de inwoners. Overigens moet er eerst een globaal plan worden opgemaakt en dat zal dan en in verschilende fases worden uitgevoerd.

Verwerving extra gronden

Wie het lijstje goed leest zal zich afvragen of dat allemaal kan gerealiseerd worden op de site. Naast het zwembad ligt echter nog een groot perceel waar momenteel maïs verbouwd wordt. Dat perceel is eigendom van de kerkfabriek. Het stadsbestuur wil met hen onderhandelen om die gronden ook te verwerven. Dat laat toe om een groene long aan te leggen waardoor het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem alleszins ook een belangrijk ecologisch signaal kan geven.

One comment

  • Als ik dit lees, valt mijn mond open van verbazing. Ooit, lang geleden is er een masterplan opgemaakt dat 60.000 euro heeft gekost! Daarin stond ook de herbestemming van deze site en de aankoop van het perceel grond waarvan sprake. Vele, vele jaren later blijkt dit opnieuw aan de orde. Dat men eens een lange termijnvisie zou ontwikkelen en uitvoeren wat daarin vermeldt staat, zou een eerste aanzet kunnen zijn. Geld verbrassen aan masterplannen- waarbij bevriende organisaties veel geld verdienen- die in een stoffige kelder terecht komen zonder er één komma van uitgevoerd te hebben geeft geen blijkt van behoorlijk bestuur.
    Ik hou mijn hart nu al vast voor wat komen gaat!

Geef een reactie