Ring rond Diest opnieuw open

De werken op de ring rond Diest (R26) werden vrijdagochtend afgerond. Het wegdek tussen de Schaffensepoort en Leuvensepoort is volledig vernieuwd. De Omer Vanaudenhovelaan kreeg een comfortabel fietspad langs beide zijden van de weg.

Op de Omer Vanaudenhovelaan zal de aannemer vanaf maandag 2 september de laatste aanpassingen uitvoeren.  Omdat de scholen opnieuw starten zal dat buiten de spitsuren tussen 9 uur en 15 uur gebeuren. Een korte werfzone aan de binnenzijde van de ring schuift iedere dag op. Autoverkeer in beide richtingen kan deze werken beurtelings passeren met tijdelijke verkeerslichten.

Werf in Klappijstraat afgewerkt voor start werken Turnhoutsebaan

Voor schepen van Openbare Werken Bart Stals zijn het drukke dagen. Vanaf maandag 2 september zal, in opdracht van de Stad Diest, in de Klappijstraat en Rodestraat de eindlaag aangebracht worden.  Daarmee zijn de rioleringswerken in deze straat ook beëindigd.  Naast een nieuw rioleringsstelsel, kreeg de straat nieuwe fietspaden langs beide zijden. Het is belangrijk dat deze straat opnieuw kan gebruikt worden voordat de werken aan de turnhoutsebaan beginnen.

Werken in Schoonaarde

Verder wordt het wegdek van Schoonaarde (N29) vanaf maandag 2 september over een afstand van ongeveer 650 meter vernieuwd: vanaf de brug over de spoorweg (kruispunt niet inbegrepen) tot enkele meters voor de eerste bebouwing in Schoonaarde. Tijdens de werken kan het gemotoriseerd verkeer in beide richtingen passeren over versmalde rijstroken.  Deze werken duren tot einde september. 

Vanaf 16 september starten de werken aan de Turnhoutsebaan. Die werf duurt tot de zomer van 2021. Donderdagavond was er een infomoment over de impact die de inwoners mogen verwachten. Het Molenhuis in Molenstede zat afgeladen vol. Wat er verteld werd lees je later op onze website.

Geef een reactie