Heraanleg Turnhoutsebaan heeft allicht zware impact op verkeersstroom rond Diest

De werken op de ring rond Diest komen in een eindfase maar dat betekent niet dat de verkeerssituatie rond de stad opgeklaard is. De hinder door de vernieuwing van de ring bleef relatief beperkt en veel mensen zijn het erover eens dat het resultaat mag gezien worden. De werf die er vanaf half september aankomt zou wel eens een zwaardere impact kunnen hebben. Vooral in de stationsbuurt zal hinder zijn. Mensen die de wagen nemen om naar het station van Diest te komen, houden best rekening met de gevolgen van de werken op de Turnhoutsebaan.

Renovatie Schoonaarde

Tussen 29 augustus en 4 oktober renoveert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) eerst nog het traject tussen de brug naar het station en het tankstation Lukoil in Schaffen.

De asfaltverharding (en de fundering) van de weg is verouderd en wordt vernieuwd. De werken verlopen in twee fases, waarbij verkeer de werken steeds in beide rijrichtingen kan voorbijrijden. Als alles volgens plan loopt, zijn de werken eind september klaar.

Verloop van de werken

Wegen en Verkeer vernieuwt het wegdek van de N29 Schoonaerde over een afstand van ongeveer 650 meter: vanaf de brug over de spoorweg (kruispunt niet inbegrepen) tot enkele meters voor de eerste bebouwing in Schoonaarde (Schaffen).

De aannemer voert de werken uit in twee fases, één per weghelft. In elke fase breekt hij eerst de bestaande weghelft en naastliggende parkeerstrook op, plaatst hij de nieuwe fundering en legt hij tenslotte de nieuwe asfaltverharding aan. Elke fase duurt ongeveer twee weken.

  • FASE 1: heraanleg noordelijke weghelft (zijde vliegveld Schaffen) vanaf maandag 2 september
  • FASE 2: heraanleg zuidelijke weghelft (zijde spoorweg) vanaf maandag 16 september

Deze werken zijn erg weersgevoelig. Bij slecht weer of bij andere onvoorziene omstandigheden kan deze timing nog wijzigen.

Bereikbaarheid tijdens de werken

Voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) kunnen de werken veilig passeren. Doorgaand fietsverkeer volgt een fietsomleiding van en naar de Saspoort via het knooppuntennetwerk. Gemotoriseerd verkeer kan de werken steeds passeren over een versmalde rijstrook in elke richting. Omdat de aannemer in elke fase maar aan één weghelft werkt, rijdt dit verkeer na een asverschuiving telkens over versmalde rijstroken op de vrije weghelft (rijweg + parkeerstrook).

  • In fase 1 rijdt gemotoriseerd verkeer over de bestaande weghelft aan de zuidzijde (zijde van de spoorweg). 
  • In fase 2 rijdt gemotoriseerd verkeer over de vernieuwde weghelft aan de noordzijde (zijde van het vliegveld).

Autoverkeer mag er maximaal 50 km/u rijden. De parkeerplaatsen aan beide zijden van de werfzone zijn niet beschikbaar tijdens de uitvoering van deze werken. 

Opritten in de werfzone blijven maximaal toegankelijk tijdens de werken. Wanneer dit toch niet mogelijk is, verwittigt de aannemer bewoners persoonlijk.

Voor de belijning na de volledige werken en voor de aansluiting met het kruispunt aan de brug moeten specifieke maatregelen genomen worden om de toegankelijkheid te garanderen. Hoe dat zal gebeuren is momenteel nog niet bekend gemaakt.

Je kan verder lezen na de afbeelding

Werf Turnhoutsebaan start vanaf midden september

Momenteel voert het Agentschap Wegen en Verkeer nog werken uit op de Omer Vanaudenhovelaan, de ring rond Diest (R26). Die werken zullen afgerond zijn in september 2019 maar dat betekent niet dat de verkeerssituatie rond Diest dan opgeklaard is. Na de werf op de ring beginnen de werken op de Turnhoutsebaan. Die zullen veel langere duren en ze hebben een massievere impact op de verkeersstroom.

Turnhoutsebaan afgesloten 

In maart 2019 vonden er voorbereidende werken plaats aan de Turnhoutsebaan. Tijdens deze werken werd de weg een eerste keer volledig afgesloten voor verkeer. Vanaf 16 september wordt de N127 opnieuw helemaal afgesloten en gelden onderstaande omleidingen. 

Je kan verder lezen na de afbeelding

omleiding diest
Herinrichting Turnhoutsebaan

De Turnhoutsebaan (N127) in Diest is een cruciale verbinding tussen Diest en Geel. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal vanaf het najaar 2019 deze gewestweg over een vrij grote afstand volledig vernieuwen en herinrichten en een ander gedeelte opknappen. De herinrichtingswerken, inclusief vernieuwing van riolering, vinden plaats vanaf het kruispunt met de Citadellaan tot iets voorbij het kruispunt met de Langenberg. Verderop richting Okselaar wordt de rijweg tot aan de gemeentegrens gerenoveerd.

Welke werken worden er uitgevoerd? 

Met een grondige herinrichting van de Turnhoutsebaan investeert Wegen en Verkeer in veiligere gewestwegen voor wie er fietst, de bus neemt of er met de auto rijdt.  Zowel de boven- als onderbouw van de Turnhoutsebaan wordt volledig aangepakt en vernieuwd:

  • De scherpe bocht krijgt een nieuwe curve zodat hij minder gevaarlijk wordt.
  • Er komen veilige, vrijliggende fietspaden (afgescheiden van de weg) langs beide kanten van de weg. 
  • Nieuwe bushaltes aan het kruispunt met de Citadellaan (R26 – kant Diest) en aan de splitsing met de Turnhoutsebaan (N127 – kant Molenstede) zorgen voor een veiligere situatie voor busgebruikers.
  • De stad Diest vernieuwt de riolering langs het volledige traject van de herinrichting Turnhoutsebaan

Je kan verder lezen na de afbeelding

Infomoment donderdag op 29 augustus 2019 

Op donderdag 29 augustus 2019 organiseert Wegen en Verkeer samen met de stad Diest een infomoment over het project. Omwonenden en geïnteresseerden zijn welkom om 19.00 uur in het ontmoetingscentrum ’t Molenhuis (Dorpsstraat 45, 3294 Molenstede/Diest). Tijdens deze infoavond geven de projectverantwoordelijken tekst en uitleg over de timing, het verloop en de fasering van de werken. Daarnaast wordt ingegaan op de maatregelen inzake verkeer en bereikbaarheid. 

Allicht komen hier ook de flankerende maatregelen om het sluipverkeer in te perken aan bod. In maart 2019 werden verkeersremmers aangebracht in de Fabrieksstraaat en op het Grasbos. In die sites werd ook een zone 30 ingevoerd en de politie controleerde de handhaving daarvan ook consequent.

Herstelling Turnhoutsebaan richting Okselaar

De herstellingswerken aan de Turnhoutsebaan bestaan verder nog uit het wegwerken van oneffenheden tussen de betonplaten van het wegdek. De oneffenheden veroorzaken geluidshinder voor de buren en omwonenden. Wegen en Verkeer zal de betonplaten “fijnfrezen”. Dat betekent dat ze het bovenste laagje beton eraf schrapen, waardoor de oneffenheden tussen de betonplaten (ter hoogte van de voegen) verdwijnen. Wegen en Verkeer zal ook de verzakte waterslikkers (die ook geluidsoverlast veroorzaken) in het wegdek vernieuwen en verstevigen.

Momenteel zijn er geen concrete plannen om het stuk van de Turnhoutsebaan voorbij de grens met Scherpenheuvel-Zichem (richting Geel/Turnhout) aan te pakken.

In het voorjaar van 2018 zijn er geluidsmetingen uitgevoerd langs de Turnhoutsebaan. Na de herstellingswerken zal Wegen en Verkeer deze geluidsmetingen herhalen en de resultaten van de metingen vergelijken, zodat men objectief weet wat het effect van de herstellingen is op het omgevingsgeluid.  

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel door Aquafin

Van de werken op de Turnhoutsebaan wordt gebruik gemaakt om ook nieuwe riolering aan te leggen. Aquafin zal in opdracht van de stad Diest een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen over het hele traject van de werken ‘zone A – Turnhoutsebaan’. Zo wordt regen- en afvalwater gescheiden, wat bijdraagt tot een beter leefmilieu. Tijdens de uitvoering van de werken is om veiligheidsredenen geen doorgaand verkeer mogelijk.

Flitspaal aan kruispunt Klappijstraat

Op een informatieavond die plaatsvond in oktober 2018, vroegen aanwezige omwonenden of de flitspaal op de Turnhoutsebaan die nu aan het kruispunt met de Klappijstraat staat, verplaatst zou kunnen worden. Wegen en Verkeer onderzoekt of er een betere plaats is voor deze flitspaal en of het technisch haalbaar mogelijk is om de flitspaal te verplaatsen. 

Geef een reactie