Korpschef zone Demerdal tevreden – politie voert afsprakensysteem in voor klachten

Korpschef Jan Vanhauwere is een tevreden man. Dat blijkt ten minste uit een beschouwing die hij publiceert op de website van de politiezone. De korpschef maakt ook duidelijke keuzes. De strijd tegen drugs en diefstal en specifieke inbreuken tegen de verkeersreglementen zijn de focus. Het korps gaat een afsprakensysteem invoeren om klachten efficiënter te kunnen acteren.

Opheldering van diestallen en verstoring van het drugsnetwerk

Jan Vanhauwere geeft aan dat het korps mooie successen boekt op het vlak van speurwerk, zowel wat de opheldering van diefstallen betreft als bij de verstoring van de lokale drugshandel. Dat speurwerk vergt de inzet van heel wat capaciteit voor het verzamelen, het delen en exploiteren van informatie. Aan een effectieve tussenkomst, waarbij daders gevat werden gingen meerdere maanden van voorbereiding vooraf. Jan vanhauwere wijst ook op de meerwaarde van de wijkagenten. Zij  leverden belangrijke informatie voor de onderzoeken voor hun rekening.

Duidelijke keuzes bij verkeershandhaving

Op het vlak van verkeershandhaving is het korps zowel preventief als repressief actief. Nogal wat bestuurders blijken hardleers te zijn op het vlak van gsm-gebruik, het niet dragen van de autogordel of verkeerd parkeren. De aanpak daarvan en de keuze om meer blauw op straat te houden, gaat ten koste van de verwerking van snelheidsovertredingen. Uit de cijfers van de politiezone blijkt dat relatief weinig snelheidsduivels geflitst werden.

Invoering afsprakensysteem voor klachten

De korpschef prijst de inzet van zijn mensen. Lokaal is de zomerperiode bijzonder druk omdat er veel meer evenementen zijn maar ook sites zoals Provinciedomein Halve Maan vergen extra aandacht. Tegelijkertijd moet het korps bovenlokaal capaciteit toeleveren. De zone werkte onder meer mee bij Rock Werchter, Suikerrock Tienen en het nationale defilé op 21 juli. In deze periode van het jaar nemen mensen graag verlof of gaan ze tijdelijk deeltijds werken. Ondanks die moeilijke combinatie bleven het onthaal en de inzet van interventieploegen gegarandeerd.

Om de verwerking van klachten efficiënter te kunnen aanpakken, gaat korpschef Vanhauwere een afsprakensysteem invoeren. Ook de stadsdiensten in Diest werken al met een dergelijk systeem.

Geef een reactie