Inwoners krijgen inspraak in beleid van Scherpenheuvel-Zichem

Participatie lijkt wel het sleutelwoord van het moment. Bedrijven betrekken hun werknemers bij het beleid en geven ze zelfs de kans om mede-aandeelhouder te worden. Ook in de politiek zien we die trend manifest opduiken. Het stadsbestuur van Diest bereidt een breed participatieproject voor en laat zich daarvoor bijstaan door een gespecialiseerd bedrijf.

In Scherpenheuvel-Zichem vond vorige dinsdag een inspraakavond voor de inwoners plaats. Die vergadering is onderdeel van het project “Scherp-zicht op de toekomst” dat uiteindelijk moet leiden naar de opmaak van het meerjarenplan 2019-2024.

Bij dat meerjarenplan zijn drie groepen stakeholders betrokken: de politiek, de ambtenaren en de adviesraden en burgers. Om de mening van die laatste groep te kennen werden de leden van de verschillende advies- en beheersraden persoonlijk uitgenodigd voor de inspraakvergadering. De inwoners werden via de media geïnformeerd over de mogelijkheid om deel te nemen. Politici werden bewust geweerd tijdens de vergadering.

Er waren wel een aantal mensen van de stadsdiensten aanwezig maar hun rol was louter faciliterend. Algemeen directeur Eva Poelemans, financieel directeur Hilde Venstermans,  Liesbeth Tielens, Peter Baens, Kim Maex en Anne Laeremans staken mee de handen uit de mouwen. Alle medewerkers die een adviesraad begeleiden in hun dagelijkse werking kregen, samen met een professionele gespreksleider, de leiding over een tafel.

De organisatie van de avond was strikt geregisseerd door een extern bedrijf. Er waren ongeveer 120 deelnemers en die werden opgedeeld aan tiental tafels. Zij konden voorstellen formuleren over een aantal op voorhand vastgelegde thema’s. De top 5 van die voorstellen werd weerhouden en komt in een synthese terecht.

Die synthese moet door de politici verwerkt worden in het meerjarenplan. Allicht zal dat pas na de zomer helemaal klaar zijn.

Een aantal opvallende resultaten die bij verschillende tafels in de top-5 scoren:

  • Mobiliteit met de klemtoon op veilig fietsen en openbaar vervoer
  • Verbetering van de sociale contacten en de versterking van het sociale weefsel
  • Armoedebestrijding en betaalbare bijstand
  • Afvalbeleid en aandacht voor milieu en energie
  • Gratis WIFI en verdere uitbouw van de e-diensten

Geef een reactie