Nieuwe voorzitter voor scholengroep Adite

Tijdens de zitting van de Raad van Bestuur op 11 maart e.k. zal Patrick Van Kerckhove de functie van voorzitter van de Raad van Bestuur van scholengroep Adite overdragen aan huidig ondervoorzitter Guido Van Reet. Patrick Van Kerckhove blijft lid van de Raad van Bestuur.

Voorzitter met lange en gewaardeerde staat van dienst

Patrick Van Kerckhove heeft een bijzonder lange staat van dienst binnen Adite, zelfs nog voor de scholengroep als dusdanig bestond. Sinds 1996 was hij actief in het oudercomité van basisschool Station en kort nadien in de Lokale Raad van KTA2 Diest. Bij de oprichting van Scholengroep Adite in 1999 werd hij opgenomen in de eerste Raad van Bestuur. Hij heeft bijna 20 jaar lang mee vorm gegeven aan de scholengroep, waarvan 12 jaar als voorzitter.

Explosieve groei

Tijdens het voorzitterschap van Patrick Van Kerckhove kende Scholengroep Adite een explosieve groei. Sinds 2006 steeg het leerlingenaantal van 3676 tot 4846 leerlingen. Ook het marktaandeel van de scholen van Adite is in alle onderwijsniveaus en in alle regio’s gestegen.

Fellow bij VUB en raadslid van Erasmus Hogeschool

De laatste jaren heeft Patrick Van Kerckhove zich ten behoeve van het CVO De Oranjerie ingewerkt in het dossier inkanteling hoger onderwijs, wat hem een gewaardeerde onderhandelingspartner maakte bij de betrokken hogescholen en universiteiten. Dit engagement resulteerde in zijn aanstelling als Fellow aan de VUB en raadslid aan de Erasmus Hogeschool. Het zijn deze nieuwe mandaten die de voorzitter ertoe aangezet hebben om de fakkel binnen Adite door te geven aan een nieuwe voorzitter.

Guido Van Reet wordt nieuwe voorzitter

Patrick Van Kerckhove wordt opgevolgd door Guido Van Reet. Hij is sinds 2010 verkozen binnen de Raad van Bestuur van Adite. In 2014 werd hij verkozen tot ondervoorzitter. Tijdens deze jaren binnen de Raad van Bestuur gaf hij als raadslid mee financiële, intellectuele en professionele ruimte aan de scholen om de vernieuwende projecten te realiseren.

Guido Van Reet is vader van drie kinderen, die allemaal sinds hun kleutertijd naar school gingen/gaan in Scholengroep Adite.

Professioneel is de nieuwe voorzitter actief als IT-director bij het bedrijf Asco. Zijn IT-expertise en zijn managementervaring zullen er samen met zijn mensgerichte aanpak voor zorgen dat Scholengroep Adite verder kan blijven werken op de innovatieve en visiegedreven manier waarvoor Adite inmiddels bekend staat.

3 comments

Geef een reactie