Nieuw bestuur in Aarschot maakt prioriteit van waterbeheersing

Het nieuwe bestuur in Aarschot laat er duidelijk geen gras over groeien. Een van de opvallendste nieuwigheden bij de vorming van het schepencollege was de aanstelling van een schepen voor Waterbeheersing. Gerry Vranken (Open VLD) krijgt die gevoelige bevoegdheid, samen met openbare werken, op zijn stevige schouders.

Toekomstig burgemeester Gwendolyn Rutten weet heel goed hoe belangrijk die problematiek is. De rivier de Motte stroomt bijna door haar achtertuin en die zorgt ieder jaar opnieuw voor een hoop ellende.  Rutten publiceert vandaag al een eerste rist maatregelen voor de waterbeheersing.

Ruiming waterlopen moet grondiger

De provincie startte vorige week al met een oppervlakkige ruiming van een reeks waterlopen. Rutten wil dat dat grondiger gebeurt. Er moet volgens haar ook slib geruimd worden. Ondertussen zijn de stadsdiensten ook bezig met het ruimen van de grachten in groot-Aarschot.

Automatisering wachtbekken, houthakseldammen en erosiebestrijding

Het wachtbekken in Rillaar werd geautomatiseerd en op punt gezet. Er werd een sensor in de Motte geplaatst die de lozing uit het wachtbekken afstemt op het waterpeil van de Motte. Tot begin van dit jaar gebeurde dat nog manueel waardoor veel tijd verloren ging.

In de Molenstraat staat een eerste houthakseldam. Ook op andere plaatsen die gevoelig zijn voor wateroverlast worden dergelijke dammen geplaatst. Tegelijk komt het erosiebestrijdingsplan op volle snelheid en wordt onder meer het wachtbekken in Gelrode geruimd.

Infrastructurele ingrepen in Heiken

In Heiken komen er simpele maar efficiënte ingrepen in het wegdek waardoor modderstromen worden vermeden. In de afdalingen wordt het waterdoor een verhoogd stuk weg in een geul gedwongen waarna het in een reservoirwordt afgevoerd. De modder blijft achter en het water wordt gecontroleerd afgevoerd.De ingrepen kunnen pas gebeuren nadat de weg is overgedragen aan de stad. Allicht gebeurt dat pas in 2020.

Rutten wil ook inzetten op een hemelwaterplan met maatregelen om het hemelwater ter plaatse te laten insijpelen. Schepen Gerry Vranken weet alvast wat te doen als hij in januari aan zijn mandaat kan beginnen.

Geef een reactie