De laatste viering van pastoor Rudy Borremans

Kaggevinne heeft vorige zaterdag afscheid genomen van pastoor Rudy Borremans. Om 17 uur deed Rudy er zijn laatste mis. In een kerkgemeenschap die hij terug vorm, inspiratie en motivatie gegeven heeft. Acht jaar geleden arriveerde pastoor Rudy in het dekenaat Diest. Hij concentreerde zich op de gemeenschap van Schaffen-Vleugt en Kaggevinne. In geen tijd werd Rudy Borremans er een uiterst gewaardeerde en inspirerende voorganger. Hij gaf zijn wekelijkse misvieringen een diepmenselijk accent. Hij raakte niet aan de voorschriften van de liturgie maar hij zocht wel de mogelijkheden op, om echt met zijn gelovigen te communiceren tijdens de misvieringen. Het aantal mensen dat opnieuw de weg naar de kerk vond, steeg significant.

Toch besloot hij om niet verder te bouwen op dat succes. De reden waarom hij vertrekt heeft hij nooit publiek bekend gemaakt. Het siert hem. Pastoor Rudy heeft het recht om die argumentatie binnen zijn privésfeer te houden.

Bedankje voor Danneels

In zijn preek leek Borremans toch even zijn diepere gedachten te ventileren. Hij refereerde naar de media die met één zinnetje een persoonlijkheid kunnen maken of kraken en de bijna onmogelijkheid om dat nog efficiënt recht te zetten. Pastoor Rudy  gebruikte een opvallende symboliek uit de bijbel. “Mensen zeggen en beloven soms dingen maar doen daarna iets anders”, zei Rudy Borremans. Hij bedankte ook zeer opvallend de voormalige kardinaal Danneels en citeerde zijn uitspraak dat wie raakt aan het christendom, uiteindelijk zal vernietigd worden.

Steuntje voor de Bremberg

Achteraan in de kerk stond een opvallende zwarte doos met zilveren strikjes. Wie de kerk inliep interpreteerde dat allicht als een collectedoos voor het afscheid van pastoor Borremans. Tijdens de viering gaf Rudy Borremans de inhoud van de doos echter een andere bestemming. Hij refereerde naar de mooie vieringen die hij voor de Bremberg had mogen doen en vroeg om gul te zijn. “De inhoud van de doos schenk ik aan hun werking”, zei Rudy Borremans.

In de loop van de maand september gaat Rudy Borremans op een andere plaats aan de slag. Allicht wordt dat een functie als pastoraal werker in een zorginstelling. Rudy Borremans zal wel weten welke functie  kardinaal De Kesel hem heeft toevertrouwd maar ook daarover blijft hij discreet. Pastoor Rudy heeft geleerd om met de principes van instituten zoals de kerk om te gaan. Gelukkig heeft de kerk in Vlaanderen ook ingezien dat het vernieuwers als Rudy Borremans nodig heeft.

Volle kerk, geen collega’s

Het is uiteraard jammer dat we deze inspirerende kracht in de regio verliezen. De kerk van Kaggevinne liep vorige zaterdag volledig vol. Alle leeftijden, mensen uit alle lagen van de bevoking, iedereen kwam pastoor Rudy uitzwaaien en bedanken! Alleen zijn collega’s priester waren er niet. Niet uit Diest en ook niet uit de omgeving. Misschien was het afspraak, misschien een vergeteldheid, het viel alleszins op.

Hoe moet het nu verder?

Hoe het nu verder moet in de parochies die Rudy Borremans heeft opgebouwd is hoogst onduidelijk. Deken van Meerbergen post voortdurend klaagzangen in de sociale media dat de werkdruk niet langer houdbaar is. Of er, naast al dat geklaag,  ook effectief aan die structuur gebouwd wordt, is niet duidelijk. Het is ook niet duidelijk of er mensen beschikbaar zijn om het pad dat pastoor Rudyheeft uitgezet, verder te bewandelen. Diest blijft alleszins achter met een klein groepje priesters die allemaal een relatief hoge leeftijd hebben bereikt. Het kerkenbeleidsplan schrapt verwonderlijk genoeg geen enkele kerk die in de praktijk nog effectief gebruikt wordt. Dat lijkt veeleer een door de politiek ingegeven keuze. Zo vlak voor de verkiezingen is het niet wenselijk om een dorpsgemeenschap op stang te jagen. Het blijft een cruciale vraag of die beslissing ook rationeel te verdedigen is.

Wij posten vanavond een lange reeks foto’s over de laatste viering van Rudy Borremans. Volg ons zeker ook op Facebook. 

 

Geef een reactie