Burgemeesterswissel leidt opnieuw tot hertekening van de bevoegdheden in Aarschot

Gwendolyn Rutten nam tijdens de gemeenteraadszitting van donderdagavond 8 november afscheid als effectief burgemeester van Aarschot. De nieuwe Vlaamse minister en viceminister-president blijft wel titelvoerend burgemeester maar wordt in de dagelijkse praktijk vervangen door uittredend eerste schepen en huidig waarnemend burgemeester Bert van der Auwera. De wissel van de macht werd bezegeld met een emotionele knuffel en dat onderstreepte nogmaals de uitstekende verstandhouding tussen de twee kopstukken van Open VLD in Aarschot.

Minister Rutten liet wel verstaan dat ze de gemeenteraad in de mate van het mogelijke blijft bijwonen. Ze zei tijdens de raadszitting dat ze de belangen van haar thuisstad ook maximaal zal behartigen vanuit haar nieuwe mandaat. Gwendolyn Rutten wordt in de Vlaamse regering onder meer verantwoordelijk voor binnenlands bestuur en stedenbeleid. Ze heeft op die manier dus directe impact op het beleid in onze steden. Haar voorganger Bart Somers gaf vanuit die functie de aanzet naar een nieuwe impuls tot consolidatie van gemeenten maar dat heeft, zeker in het Hageland, voorlopig tot niet al te veel resultaten geleid. Ondertussen komen de voorbereidingen van de cruciale verkiezingen van 2024 overal op gang. Het is weinig waarschijnlijk dat Vlaams minister Rutten dat dossier alsnog opnieuw extra impulsen zal geven. Allicht zal de nieuwe viceminister-president zich volop op de afwikkeling van het stikstofdossier concentreren.

De vervanging van burgemeester Rutten lijkt in Aarschot ook aanleiding om de bevoegdheden binnen het schepencollege opnieuw te verdelen. Tijdens de raadszitting van vorige donderdagavond werd al beslist om de bijeenkomsten van de gemeenteraadscommissies voorlopig even on hold te zetten. Met die beslissing anticipeert de raad op die bevoegdheidsherverkaveling.
Gwendolyn Rutten had als burgemeester nog een aantal andere belangrijke departementen onder beheer. Onder meer (maar niet exhaustief) de domeinen van financiën en begroting maar ook cultuur, toerisme, onroerend erfgoed en evenementen zaten bij haar. Voor huidig waarnemend burgemeester Bert Van der Auwera geldt in feite hetzelfde. Ook hij beheert een reeks zware departementen met economie en investeringen, patrimonium, ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing, wonen, leefmilieu, energie en klimaat, en kerkfabrieken.

Allicht zal huidig voorzitter van de gemeenteraad Isabelle Dehond opnieuw in het schepencollege komen en een selectie van die beleidsdomeinen overnemen. Zij was eerder al schepen in deze coalitie maar haar mandaat eindigde in januari 2022. Op dat moment zette ook Nicole Van Emelen (Vooruit) een stapje terug van schepen naar gemeenteraadslid. Kurt Lemmens en Stef Van Calster kwamen in hun plaats als nieuwe schepenen in het college. Die wissels waren eerder afgesproken als onderdeel van het bestuursakkoord tussen Open VLD, Vooruit en N-VA. Die schepenwissels leidden op dat moment ook al tot een hertekening van de bevoegdheden. Die oefening zal dus nu, op minder dan een jaar van de gemeenteraadsverkiezingen in 2024, nogmaals gebeuren.

Geef een reactie