Orde van den Prince -afdeling Diest- steunt OKAN klassen van KSD met een cheque van 3000 euro

Kennis van de taal is een cruciale voorwaarde om goed te kunnen functioneren in de lokale samenleving. Het initiatief om OKAN klassen te organiseren haakt in op die nood. Scholengroep KSD in Diest heeft een goed gestructureerde OKAN werking en die kreeg woensdagmiddag een aangenaam financieel ruggensteuntje.

Leden van de Orde van den Prince afdeling Diest overhandigden een cheque van 3 000 euro aan de medewerkers van de OKAN-afdeling van de school. Ze financieren daarmee de organisatie van een vrijetijdsaanbod voor huidige, toekomstige, en ex-OKAN-leerlingen van KSD. Voor deze organisatie doen ze onder meer beroep op vzw Groep INTRO, die ook aanwezig waren bij de overhandiging van de cheque.   

De Orde van den Prince is een pluralistische en politiek ongebonden vereniging die zich in Vlaanderen en Nederland inzet voor de Nederlandse taal en cultuur.   De afdeling van Diest telt 35 leden. Ze steunt jaarlijks een maatschappelijk relevant project op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur. Een aantal jaren geleden geraakte de Orde van den Prince Diest gecharmeerd door de missie van het OKAN-project.   Anderstalige nieuwkomers maken goede vooruitgang met taalverwerving tijdens hun éénjarige OKAN-opleiding. Echter, tijdens de schoolvakanties verminderen hun oefenkansen en gaan kennis en verworven vaardigheden sterk achteruit. Dit maakt dat de OKAN-leerlingen na een trimester intens oefenen na een schoolvakantie telkens opnieuw starten met een (taal)achterstand. Om dit te vermijden organiseert de OKAN-afdeling van KSDiest, ondersteund door vzw Groep INTRO eind augustus een taalkamp. Aan de hand van sport en spel gebruiken de (ex-)OKAN-leerlingen het Nederlands ook naast de schooluren. Op deze manier worden de slaagkansen in het onderwijs vergroot.  

Deze financiële ondersteuning van de Orde van den Prince verhoogd naar 3000 euro. Daardoor kunnen de vrijetijdsactiviteiten niet alleen worden georganiseerd in de paas- en zomervakanties, maar eveneens in de herfst-, kerst- en krokusvakanties. 

Het bedrag wordt voor de helft gefinancierd door de individuele bijdrages van de leden van de afdeling en voor de andere helft door de gewestelijke werking van de Orde van den Prince – Oost-Brabant.  

Geef een reactie