Extra middelen voor orde en netheid van het publieke domein in Scherpenheuvel-Zichem

Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem schakelt een versnelling hoger op het vlak van orde en netheid in het publiek domein. De budgetten daarvoor werden in het meerjarenplan dat in december 2022 werd goedgekeurd, sterk opgetrokken.

Het gaat zowel over het dagelijks onderhoud, als over het vernieuwen van wegen, fiets- en voetpaden.

Schepen van openbare werken  Jan Boeckx is er duidelijk over dat netheid en onderhoud van het openbaar domein een speerpunt zijn van zijn beleid op openbare werken. De aanpassingen die op dat vlak vorig jaar beleidsmatig werden ingevoerd, worden momenteel stap voor stap uitgerold en de inwoners zullen de resultaten daarvan op korte termijn kunnen ervaren.

Netheid

Deze week werd een nieuwe straatafvalzuiger geleverd, Momenteel blijft nog heel wat afval in de dorpskernen rondslingeren en dat leidt tot frustratie bij de inwoners. Dat komt omdat heel wat zaken handmatig moeten worden verwijderd of dat heel wat zaken moeilijk bereikbaar zijn voor de veegwagen. De straatafval zuiger is een heel handig en flexibel toestel dat daar verandering in moet brengen. Bovendien is het uitgerust met een waterlans op middendruk. Dat maakt het mogelijk om hardnekkig vuil te verwijderen. Met het oog op de start van het toeristisch seizoen werd het toestel net op tijd geleverd.

Onderhoud van groen

Schepen Jan Boeckx liet ook de budgetten voor het onderhoud van de groenperken sterk optrekken, tot 120.000 euro per jaar. In de nieuwe aanbesteding werd ook de werkwijze aangepast ten opzichte van de vorige jaren. In het verleden stonden de externe leveranciers van dat onderhoud enkel in voor het scheren van de hagen, In de nieuwe opdracht wordt voorzien dat zij een volledige zone onderhouden. Ze zullen onder meer ook onkruid verwijderen, gras maaien en bomen snoeien. Dal zal volgens Jan Boeckx een belangrijk verschil maken.

Ruimen van (baan)grachten

Voor de eerste keer werden ook middelen voorzien voor het ruimen van de baangrachten door een externe aannemer. Hiervoor wordt jaarlijks 45.000 euro uitgetrokken. Die werken staan in het najaar gepland. En net zoals vorig jaar, werd opnieuw 60.000 euro voorzien voor jobstudenten binnen de dienst wegen en groen. Zij zullen grotendeels ingeschakeld worden voor het ruimen van de grachten.

Onderhoud wegen en riolering

Momenteel zijn nog onderhoudswerken aan de gang in de Vossekotstraat, de August Nihoulstraat en de Testeltsesteenweg, In samenwerking met de gemeente Tessenderlo zal ook de Oude Baan in Okselaar aangepakt worden. Die werf start midden april.

Dat maakt dat er de laatste 3 jaar van deze legislatuur voor meer dan 3 miljoen euro aan onderhoud van de wegen in Scherpenheuvel-Zichem geïnvesteerd werd.

Er staan ook twee rioleringsdossiers klaar om te starten. Onder meer de erg gevoelige werf Op ’t Hof in Scherpenheuvel maar ook de werf Averbodeweg – Vorststraat in Okselaar worden binnenkort aangepakt.

Geef een reactie