Biodiverse herinrichting voor vakantieverblijf De Vijver in Wolfsdonk

In de tweede helft van de vorige eeuw is nogal wat natuur verknoeid door er weekendverblijven neer te poten en natuurlijke waterpartijen zo in te richten dat ze een recreatief karakter voor de mens kregen. Die trend is gelukkig gekeerd. Een van de knapste voorbeelden van zo’n tegentrend is park Schoonhoven in Aarschot. Het stadsbestuur kocht dat domein over van de vroegere privé eigenaars en bij de herontwikkeling ervan kiezen ze er in Aarschot voor om de biodiversiteit opnieuw belangrijke kansen te geven.

Er zijn ook steeds meer particuliere eigenaars die hun panden op een biodiverse manier herinrichten. Het domein van vakantieverblijf De Vijver in Wolfsdonk is daar een mooi voorbeeld van. De familie Danckers, het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw en de provincie Vlaams-Brabant hebben daar de krachten gebundeld om de weekendvijvers en de onmiddellijke omgeving ervan om te vormen naar meer natuurlijke vijvers en een biodivers landschap.

​Het domein van De Vijver is nauw verbonden met de geschiedenis van Wolfsdonk en de familie Danckers. In het moerasachtig gebied Elsleuken richtte Louis Danckers in de jaren ’60 van vorige eeuw twee buitenverblijven in met grote vijvers.

Het ​ naald-, blad- en takafval van de verwilderde begroeiing zorgde voor de afzetting een dikke laag slib op de vijverbodem. Dat slib werd recent geruimd. De rechte oevers werden opnieuw schuiner gemaakt, wat voordelig is voor amfibieën, waterplanten en -insecten. De vijvers zijn na die ingrepen opnieuw een inheems stukje natuur dat bijdraagt aan de verhoging van de biodiversiteit.

Aan de oostzijde van de zuidelijke vijver ontwikkelde Regionaal Landschap Noord-Hageland een heischraal graslandje, waarin plantensoorten voorkomen die weinig voedingstoffen nodig hebben. Door langs de oevers beperkt, maar op het juiste moment, te maaien en het maaisel af te voeren, werd er een mozaïeklandschap gecreëerd met overgangen van nat naar droge leefomstandigheden ​ en van open naar gesloten vegetaties. Zoveel verscheidenheid zorgt voor een geschikt leefgebied voor heel wat planten en dieren.

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt zulke projecten met een subsidie van 75 % van de kostprijs. In dit geval kreeg het project een financiële injectie van 30.187,5 euro via het kabinet van gedeputeerde van leefmilieu Bart Nevens. De eigenaar zorgt voor de restfinanciering.

Geef een reactie