Eerste drie broedpalen voor ooievaars geplaatst in park Schoonhoven

Het stadsbestuur van Aarschot liet vorige week al weten dat er 12 ooievaarsnesten komen in het domein Schoonhoven. De eerste drie broedpalen werden op vrijdagochtend 10 maart geplaatst. Dat is net op tijd om de eerste populaties vogels de kans te geven om een broedpaal in te nemen. Onder meer in Averbode zijn een paar weken geleden al grotere kolonies ooievaars gezien. De overtocht vanuit de overwinteringsgebieden gebeurt meestal omstreeks deze tijd.

De locatie van de eerste palen werd mee bepaald door Ben Van Dyck, de expert die de ooievaarspopulatie in Planckendael begeleidt. Hij zette het project mee in gang en zorgde voor duidelijkheid rond de impact van ooievaars op hun omgeving, rond de techniek en het opzetten van de palen en hoe die best kunnen geïntegreerd worden in het park.

De keuze om nu slechts 3 palen te plaatsen heeft alles te maken met de verdere ontwikkeling van het door de stad aangekochte domein. Er loopt momenteel een inspraakprocedure die de inwoners de kans geeft om mee te bepalen hoe die invulling er zal uitzien. Het bestuur wil die planning niet hypothekeren. De resterende negen palen worden daarom pas volgende winter geplaatst.

Het blijft overigens niet bij die 12 palen. Schepen Bert van der Auwera geeft aan dat er al een broedpaal staat ter hoogte van de nieuwe Demermeander aan het Kasteel van Nieuwland. Er zijn ook 2 nesten vergund op een privédomein ter hoogte van het kruispunt Kortakker/Pals. Op korte termijn plaatst Aarschot dus 6 nesten in de Demervallei. Bert van der Auwera wil het overigens niet alleen bij ooievaars houden. Een van de pijlers waarop het domein Schoonhoven wordt heropgebouwd is natuureducatie. Bert van der Auwera ziet daar ook een kans voor bevers, waterdiertjes, bijen en streekeigen flora.

De palen die momenteel werden geplaatst zijn deels geconstrueerd door de leerlingen van het 3de en 4de middelbaar van Site-A. Burgemeester Rutten onderstreept het belang van die aanpak. De leerlingen konden op die manier hun lastechniek oefenen en van het resultaat van dat werk kunnen de inwoners van Aarschot nog jaren genieten. Het beperkt verder ook de kosten voor de constructie van de palen.

Voor de constructie van de broedpalen gebruikte de stad bomen uit eigen bossen en boskanten, Dat gebeurde na overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos. Burgemeester Rutten legt uit dat ze in Aarschot zoveel mogelijk werken met hout dat men lokaal kan oogsten en verwerken. Ook de bijenhal en de schapenstal in het domein Schoonhoven werd volledig opgetrokken met gerecycleerd hout en bomen die bijvoorbeeld omgevallen zijn tijdens een storm of die gekapt moesten worden voor andere redenen.
Voor de broedpalen werd acaciahout gekozen omwille van de stevigheid. Dat is nodig omdat de nesten fors wat gewicht hebben. Acacia’s schieten na het kappen opnieuw op vanuit de stam en groeien erg snel. Door deze keuze vermijden ze in Aarschot dat ze hout uit het buitenland, bijvoorbeeld Oost-Europa, moeten importeren.

Geef een reactie