Sint-Jansruïne wordt herbestemd als B&B

Je kon op deze website  vorige week al lezen dat de kerkfabriek Sint Jan-Berchmans in Diest de eigendomsrechten van de Sint-Jansruïne voor een symbolische euro zal overdragen aan een nog op te richten coöperatie van architecten. 

Die ruïne is een bijzonder charmante plek die de laatste jaren uitgroeide tot een populaire plaats voor de organisatie van een aantal evenementen. Er is onder meer een Troostplek maar er werden ook al concerten georganiseerd. Koppels die in het huwelijk treden gebruiken de site om er idyllische foto’s te laten maken.

Het is net die populariteit die tot bezorgdheid leidde bij de leden van de kerkfabriek. Zij zijn namelijk eigenaar van de site en dus ook aansprakelijk voor schade door ongevallen als de oorzaak daarvan bij het gebouw ligt. Verzekeren is nauwelijks een optie. Als je al een verzekeraar zou vinden is de premie allicht torenhoog. En voor een grondige restauratie is er al helemaal geen budget beschikbaar.

De kerkfabriek wilde dus graag af van die site en het aanbod van de coöperatie was een gouden opportuniteit. Maar een mens vraagt zich toch af wat zo’n coöperatie wil aanvangen met een ruïne die nauwelijks nog als een gebouw kan gecatalogeerd worden.

Pastoor Felix Van Meerbergen gaf vorige week nog aan dat het de bedoeling was om op en rond de site een buurtwerking uit te bouwen en er een zomerbar in te richten. De pastoor was overigens erg gecharmeerd door dat project, onder meer omdat het bedoeld was voor de gemeenschap en versterkend zou zijn voor de ganse buurt. Hij onderstreepte ook dat het bisdom al toestemming had gegeven voor de overdracht. De invulling van de site die pastoor Van Meerbergen op dat moment gaf bleek echter niet helemaal volledig te zijn.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op maandag 23 januari, liet schepen Bart Stals vallen dat er ook een B&B zou komen in het monument. Het punt werd op de gemeenteraad besproken omdat de stad eigenaar is van de percelen rond de ruïne. Het collectief dat de site overneemt heeft aan de stad gevraagd om ook de eigendomsrechten van een deel van die percelen over te nemen. De gemeenteraad keurde die overname overigens voltallig goed voor een bedrag van 1 symbolische euro. De overnemers hadden verder nog gevraagd dat de stad dat perceel zou onderhouden maar ging schepen Stals niet op in.
De invulling als B&B leidde toch tot enige verbazing bij een aantal raadsleden en ook voorzitter Erwin Jennes en schepen Bart Stals zelf gaven toe dat ze zich nauwelijks kunnen voorstellen hoe dat plan realiteit kan worden. De ruïne maakt dat woord namelijk helemaal  waar. Op de site staan nog een aantal muren in ijzerzandsteen recht maar het vergt al enige inspiratie om je daar nog een volwaardige constructie bij voor te stellen. Het gaat bovendien om een beschermd monument. De restauratie en de herbestemming zijn dus aan strikte regels gebonden.

Bart Stals legde uit dat Erfgoed Vlaanderen blijkbaar akkoord zou gaan om de sacristie achter de kerk om te vormen tot een B&B. De overnemers moeten alleszins de ruïne in stand houden en snoeiwerken laten uitvoeren. De muren zijn al jaren overgroeid met klimop.

Na het wachthuis aan de inkom van de citadel en de infirmerie in park Cerckel is dit het derde monument in het centrum van Diest, dat op korte tijd door privé investeerders gered en herbestemd wordt.

Geef een reactie