Burgemeester De Graef noemt verzet tegen betalend parkeren aan het station onverantwoordelijk

Open Diest trekt naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 met een nieuwe voorzitter. Yannick Goemaere volgt Bruno Roten op. De nieuwe voorzitter mocht zondagmiddag voor de eerste keer burgemeester Christophe De Graef inleiden voor zijn nieuwjaarspeech.

Het was uitkijken naar de inhoud van die speech. Oppositiepartij Vooruit had vorige week al zwaar uitgehaald naar het beleid van het huidige bestuur. Het was bijna voorspelbaar dat burgemeester De Graef met een repliek zou komen maar dat gebeurde selectief. Christophe De Graef repliceerde vooral snoeihard naar de partijen die zich verzetten tegen het betalend parkeren in de stationsomgeving. Dat is ook het punt waar vooral op de sociale media ellenlange discussies worden over gehouden.

Verantwoordelijkheid en liberalisme

Christophe De Graef ontwikkelde zijn betoog rond twee woorden. Verantwoordelijkheid en liberalisme. Hij vlocht die begrippen door ieder thema dat hij aansneed.

De burgemeester veroordeelde in zeer duidelijke bewoordingen de partijen die zich verzetten tegen de invoering van betalend parkeren in de stationsomgeving.

Hij noemde dat verzet en het pleidooi om die parkeerplaatsen opnieuw gratis te maken onverantwoordelijk gedrag. “Je kan het niet maken om die buurt iedere dag te laten overspoelen door meer dan 500 wagens “, zei burgemeester de Graef.

Christophe De Graef catalogeerde de uitbreiding van de blauwe zone in de omgeving van de ring rond Diest onder dezelfde omschrijving. Die uitbreiding geldt vanaf 1 februari in de Koningin Astridlaan, de Eduard Robeynslaan (vanaf de Hasseltsepoort tot aan de Wijngaardstraat/Bevrijdingsstraat) en de de Commissaris Neyskenslaan. “De blauwe zones uitbreiden is je verantwoordelijkheid durven nemen”, zei de burgemeester.

Een blokje duiding
Het stadsbestuur van Diest voerde vorige maand betalend parkeren in, in de omgeving van het station. Die maatregel is een reactie op de start van de betaalparking van NMBS. Met de maatregel wil het bestuur voorkomen dat bestuurders de straten in de omgeving gaan gebruiken als alternatief voor die betaalparking. Concreet moet je voortaan betalen in de Fort Leopoldlaan, op Schoonaerde vanaf het kruispunt met de Fort Leopoldlaan tot aan huisnummer 137 en op de parking langs de Turnhoutsebaan (tegenover bedrijvenzone Koudijs)
Je kan voor die site een pendelkaart kopen. Inwoners van Diest betalen dan 5 euro voor 1 maand, niet inwoners betalen 20 euro. Zonder pendelkaart betaal je 1 euro per uur van maandag tot en met vrijdag van 9 tot en met 18 uur, De eerste 30 minuten parkeer je gratis.

De burgemeester van Diest benadrukte dat de opbrengst van parkeertarieven maximaal gebruikt wordt om de veiligheid van de weggebruikers te verhogen. Hij herhaalde in dat kader het principe waarop het stadsbestuur van Diest het mobiliteitsbeleid ontwikkelt. Iedereen blijft welkom in het stadscentrum maar auto’s, fietsers en voetgangers hebben hun eigen plaats en volgen hun eigen regels.

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is

In de loop van zijn speech claimde de burgemeester nog twee opvallende thema’s die ook voor andere partijen in het Diesterse politieke auditorium belangrijk zijn. De Graef wil van Diest een groene stad maken. De coalitie krijgt de laatste maanden regelmatig kritiek vanuit de Groen-fractie omdat ze te weinig extra bossen zouden creëren. De burgemeester werd er alleszins een beetje lyrisch van. “Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is”, citeerde hij Louis Neefs zaliger.
Burgemeester De Graef beklemtoonde ten slotte dat iedereen, jong en oud, moet kunnen samenleven in Diest. Dat actiepunt is een speerpunt van huidig coalitiepartner DDS.

Diest zal blijven bestaan

Net zoals hij dat in zijn nieuwjaarspeech voor de inwoners al deed, hintte de burgemeester ook nu weer op een zelfstandig Diest zonder de noodzaak om te fusioneren. “We willen jullie de garantie geven dat Diest zal blijven bestaan”, zei Christophe De Graef. Het is ondertussen bekend dat Diest eventuele fusiegesprekken met Bekkevoort voorlopig afwijst. Er komt eerst een bevraging van de bevolking maar hoe en wanneer dat zal gebeuren is nog niet concreet.
Het bestuur van Bekkevoort stelde de vraag naar een gesprek over een fusie officieel aan de besturen van Diest en Scherpenheuvel-Zichem. In beide steden is het enthousiasme voor een eventuele fusie eerder laag.

Aan het slot van zijn speech bedankte de burgemeester afscheidnemend voorzitter Bruno Roten.

Geef een reactie