Ploegen is de garantie voor een rijke oogst, volgens voorzitter Marc Distelmans (Open VLD)

‘t Halleke in Scherpenheuvel was zondagochtend bijna te klein om de leden en sympathisanten van de lokale afdeling van Open VLD een plaatsje te kunnen garanderen. Voorzitter Marc Distelmans maakte in zijn speech met een goedgekozen beeld duidelijk wat de reden kan zijn van die populariteit van de “blaa”, zoals hij het zelf op zijn Scherpenheuvels formuleerde.

Voorzitter Distelmans maakte namelijk een onderscheid tussen wat federaal gebeurt en wat zijn partij op lokaal vlak neerzet. “Als je vergeet te ploegen is de oogst mager”, zei deze gewezen landbouwerszoon. Op federaal niveau laat de partij zich meesleuren in overreglementering en beperkingen.
Hij trok zijn vergelijking ook impliciet naar het regionale niveau toen hij het had over de koeien die uit het landschap verdwijnen om de volgende klimaatdoelstelling te halen. Zonder het expliciet te vernoemen alludeerde Marc Distelmans daarmee ongetwijfeld op de situatie van de boerderij van abdij Averbode en het stikstofakkoord. Daarmee trekt hij aan hetzelfde zeel als burgemeester Gwendolyn Rutten van Aarschot. Ook zij haalde vorige week dat uiterst delicate dossier weer even uit de lade. Gwendolyn Rutten kwam overigens persoonlijk even langs tijdens de receptie van de lokale afdeling in Scherpenheuvel.
Het debat over het stikstofakkoord en het mestactieplan wordt allicht gevoerd in de aanloop naar de volgende verkiezingen. Open VLD zit in de Vlaamse regering maar lokaal lijken de mandatarissen de lijn van die regering niet te ondersteunen. Met een gevoelig symbooldossier in het hart van de regio kan dat een belangrijke impact hebben.

“In Scherpenheuvel-Zichem wordt echter wel geploegd”, vervolgde Marc Distelmans zijn beeldspraak. Hij onderstreepte dat het bestuur lokaal zijn doelstellingen wel haalt. Voorzitter Distelmans illustreerde dat ook. Een kleine greep uit zijn opsomming.

  • De grond voor de realisatie van een nieuw stadspark werd aangekocht. De realisatie van dat park kan binnenkort starten.
  • De huurkoop van een magazijn met grond op Weg Messelbroek maakt de verplaatsing van de stadsloodsen mogelijk. Op de huidige locatie van die loodsen kan een nieuwe hoogkwalitatieve woonwijk gerealiseerd worden.
  • Scherpenheuvel-Zichem heeft zijn financiën onder controle en bouwt systematisch de schulden af.
  • De schoolomgevingen zijn veilig heringericht met een opvallende signalisatie en de realisatie van een zone 30.
  • Het hemelwaterdroogteplan is klaar. Voorzitter Distelmans noemde dat een monnikenwerk maar het is een cruciaal werkstuk omdat de stad nog steeds met overstromingen geconfronteerd wordt.
  • Tot de volgende verkiezingen zal de stad nog voor ongeveer 2.750.000 euro wegenwerken uitvoeren. De voorzitter profileerde met dat punt expliciet de positie van schepen Jan Boeckx die ongetwijfeld een sleutelpositie op de verkiezingslijst zal krijgen.

Marc Distelmans bedankte de mandatarissen, het bestuur en de leden van de partij. In zijn afsluiting legde de voorzitter opnieuw de klemtoon op de essentie van lokale politiek. Hij vergeleek dat met de korte keten. “Wij luisteren naar de mensen”, zei Distelmans. “Dat doen we niet alleen in het verkiezingsjaar maar we doen dat zes jaar lang.”

Verder bouwen op verjonging

Over de aanloop naar de verkiezingen in 2024 liet Marc Distelmans voorlopig weinig los. In de wandelgangen was te horen dat de partij verder bouwt op de verjonging die tijdens de vorige campagne al was ingezet. Het is echter overduidelijk dat Open VLD ambieert om de grootste partij te worden in Scherpenheuvel-Zichem. Dat is van cruciaal belang in die verkiezingen. De grootste fractie krijgt twee weken de tijd om een coalitie te vormen. Als dat lukt wordt de kandidaat van die fractie die de meeste stemmen haalt, automatisch burgemeester.

Internationaal secretaris van Open VLD Eva De Bleeker kwam nog even langs. Met haar aanwezigheid illustreerde voormalig staatssecretaris van Begroting en Consumentenzaken de tweespalt die ook bleek uit de woorden van voorzitter Distelmans. Eva De Bleeker werd einde 2022 door haar eigen partij geslachtofferd toen bleek dat de cijfers van de begroting niet klopten. Er was op dat moment heel veel onduidelijkheid over de juiste omstandigheden en verantwoordelijkheden. De Bleeker werd op het hoogste niveau koel afgemaakt maar op het lokale niveau wordt ze nog steeds warm onthaald. Deels ook omdat ze op een uiterst serene manier omgaat met de situatie. Omdat ze zeer nadrukkelijk aanwezig is bij de lokale afdelingen overal in Vlaanderen, zou de impact van Eva De Bleeker wel eens symbolisch kunnen worden voor het schisma tussen lokale politiek en wat er verder regionaal en federaal gebeurt.

Geef een reactie