CD&V nodigt alle inwoners uit om mee te werken aan toekomstscenario voor de stad

De lokale afdeling van CD&V in Scherpenheuvel-Zichem pakte de nieuwjaarsreceptie dit jaar op een vernieuwende manier aan. Alle inwoners van de stad kregen een nieuwjaarskaart met een uitnodiging om het glas te komen heffen op 2023. De partij geeft op die manier een belangrijk signaal. In principe worden enkel de leden en de sympathisanten uitgenodigd maar CD&V doorbreekt die besloten kring en trekt daarmee zijn werking open naar een veel bredere doelgroep. Met de keuze voor de foyer van GC Den Egger had de partijleiding slim geanticipeerd op een hogere opkomst. Dat was nodig. Meer dan tweehonderd mensen kwamen een glaasje mee drinken. Volgens partijvoorzitter Wouter Goolaers waren daar ook heel wat nieuwe gezichten bij.

Vier werven

De partij trekt haar werking ook inhoudelijk sterk open. Dat gebeurt op een slimme manier die mikt op een bredere participatie van de inwoners. CD&V breekt namelijk met de gewoonte om intern een partijprogramma te ontwikkelen waarmee ze dan vervolgens naar de burger en volgend jaar naar de kiezer trekken. Vanuit de partij zijn vier werven afgebakend. Op die vier domeinen is volgens partijvoorzitter Wouter Goolaers in de voorbije periode al flink wat werk geleverd maar CD&V wil daar samen met de inwoners nog veel verder in gaan. Iedereen die mee wil nadenken over één of meerdere van die werven is welkom om zijn of haar mening te geven. De vier werven samen moeten toelaten om een toekomstscenario voor Scherpenheuvel-Zichem te ontwikkelen.

De vier werven:

  • Scherpenheuvel-Zichem sterker op de kaart (toerisme, lokale economie, …),
  • Een verbonden Scherpenheuvel-Zichem(een zorgzame en inclusieve stad)
  • Een veilig Scherpenheuvel-Zichem (o.a. verkeersveiligheid)
  • Een goed bestuur (onder het motto ‘trotse medewerkers, tevreden burgers’)
Respect voor mensen die zich engageren

Wouter Goolaers was vorige zondag een bijzonder tevreden voorzitter en dat liet hij in zijn speech ook duidelijk blijken. De partijvoorzitter deed nadrukkelijk een opmerkelijke oproep om maatschappelijk en politiek engagement te appreciëren.


“Als samenleving moeten we maatschappelijk en politiek engagement, van welke kleur ook, terug meer waarderen.” zei hij letterlijk. “Onze gemeenschap heeft nood aan mensen die het voortouw willen en durven nemen.”

Een warme en solidaire stad

Burgemeester Manu Claes benadrukte in zijn speech dat Scherpenheuvel-Zichem zich tijdens de lange reeks van opeenvolgende crisissen telkens weer toont als een warme en solidaire stad. Eerst was er covid-19, dan kwamen Oekraïne en de energiecrisis en vorige maand zat een deel van de stad dagenlang zonder of met minder toevoer van water. Manu Claes had verder een woord van dank voor de mensen van voedselbank Sint-Vincentius. Hij vermeldde ook het bezoek van toenmalig staatssecretaris voor asiel en migratie Sammy Mahdi aan het Huis van Maria. Dat was een van de eerste collectieve opvangplaatsen in Vlaanderen voor vluchtelingen uit Oekraïne.
De burgemeester wees er op dat er ook stevig beleid gevoerd is in de stad. Onder meer de schuld werd structureel afgebouwd en tegelijkertijd werd twee jaar geleden een belastingverlaging doorgevoerd. Het stadsbestuur plant de volgende drie jaar nog ongeveer 15 miljoen euro investeringen. Onder meer de realisatie van het stadspark en de herlokalisatie van het stadsmagazijn staan nog op de planning.

Politiek moet werk maken van structurele hervormingen

Ondertussen was partijvoorzitter Sammy Mahdi in Den Egger gearriveerd en die was niet alleen. Na Samson moet Pamuk zowat de bekendste hond van Vlaanderen zijn. Ook in Scherpenheuvel was de pelzige chowchow erbij.

Sammy Mahdi kwam met een markante aanvulling op de speech van voorzitter Goolaerts. Die had respect gevraagd voor mensen die zich willen engageren. Zijn partijvoorzitter bekeek dat statement van de andere kant. “De politiek moet het respect teruggeven aan de mensen door op Vlaams en federaal niveau werk te maken van structurele hervormingen”, zei hij. “Ons lerarenpact is daar een voorbeeld van. Respect tonen voor leerlingen, ouders en leerkrachten, betekent dat de politiek ervoor moet zorgen dat er effectief een leerkracht staat in iedere klas.”

Sammy Mahdi herhaalde zijn pleidooi om respect te tonen voor de land- en tuinbouwers en voor de ouderen. Die noemde hij de meest gediscrimineerde groep in onze samenleving.  De partijvoorzitter trok die doelgroep echter snel open en besloot zijn toespraak met het statement dat CD&V de gemeenschapspartij bij uitstek blijft waar iedere mens telt.

Dertig jaar burgemeester

CD&V staat in Scherpenheuvel-Zichem voor een belangrijke uitdaging. In 2024 komt er een einde aan de vijfde ambtstermijn van Manu Claes als burgemeester. Hij zal dan exact dertig jaar de sjerp dragen. Manu Claes heeft eerder al aangegeven dat hij zich zal blijven engageren voor de partij maar dat is niet noodzakelijk als boegbeeld van de fractie. Algemeen wordt aangenomen dat Geert Janssens die rol zou kunnen overnemen maar dat is nergens officieel bevestigd.

Geert Janssens kan alvast stevige referenties voorleggen. De man is hoofdeconoom bij werkgeversorganisatie ETION. Hij is ook auteur van verschillende boeken over de financiële wereld: Waardevol werkloos, De muizenval, De bewuste belegger en Iedereen eigenaar. Geert Janssens publiceerde eerder artikels over macro-economische onderwerpen en bedrijfseconomische vraagstukken. Hij opinieert over digitalisering en duurzaamheid en is expert en pleitbezorger in participatief ondernemen en gedeeld leiderschap.

Geert Janssens wordt over de partijgrenzen heen gewaardeerd als mens en als politicus. Hij wordt in de laatste twee jaren van deze legislatuur ook voorzitter van de gemeenteraad in Scherpenheuvel-Zichem.

Geef een reactie