Benny Reviers wordt lijstduwer van Ons Dorp maar enkel als er geen fusie komt

Vorige zaterdag organiseerde verbredingspartij Ons Dorp in Bekkevoort een nieuwjaarsreceptie. Die was op de parking van de gemeentelijke bibliotheek gepland maar door het slechte weer ging de drink uiteindelijk binnen door.

We zijn op minder dan twee jaar van de volgende gemeenteraadsverkiezingen en op een aantal plaatsen is de lijstvorming al volop bezig. Dat is vroeg maar daar is ook een goede reden voor. De verkiezingen van de lokale besturen zullen immers volgens redelijk sterk gewijzigd scenario gebeuren. Er is onder meer geen opkomstplicht meer. De partijen moeten hun achterban dus mobiliseren en motiveren om te gaan stemmen en dat kost tijd. De feitelijke impact van de kiezer wordt ook groter. De grootste fractie mag namelijk gedurende twee weken na de verkiezingen proberen om een coalitie te vormen. Die maatregel moet samen gelezen worden met de onmogelijkheid om op voorhand al een bestuursakkoord vast te leggen. De kandidaat met de meeste stemmen in de grootste fractie van de uiteindelijke coalitie wordt ook automatisch burgemeester. Verder worden de lijststemmen niet meer mee gerekend in het resultaat van de individuele kandidaten. Die stem telt enkel nog voor de fractie zelf.

Een belangrijk gevolg van al die nieuwigheden is dat de plaats op de lijst veel minder belangrijk wordt om verkozen te geraken in de gemeenteraad. Het is de individuele populariteit of bekendheid die gaat doorwegen en dat kan onverwachte gevolgen hebben. Bij Ons Dorp is de lijstvorming nog niet echt aan de orde maar uiteraard zijn er al een paar krijtlijnen getrokken. Eerste schepen Benny Reviers trok bij de vorige verkiezingen de lijst van de nieuw gevormde verbredingspartij en dat leverde een sterk resultaat op. Ons Dorp kon op die basis een meerderheid claimen in het schepencollege. Reviers is ondertussen 72 jaar en hij vindt het opportuun om de volgende generatie aan zet te laten. De huidige eerste schepen zal de lijst enkel nog duwen als de verkiezingen in het huidige Bekkevoort plaats vinden, zonder fusie dus. Met de nieuwe spelregels hoeft dat overigens niet te betekenen dat Benny Reviers na 2024 niet in de gemeenteraad zou zetelen. De impact van de kiezers is veel groter en zij bepalen veel meer dan vroeger wie er mag aanschuiven voor een zitje in het bestuur. Uiteraard kan een verkozen raadslid zijn mandaat niet opnemen.

Als er alsnog een fusie zou komen, wat niet echt waarschijnlijk is in die korte periode, dan is Benny Reviers niet van plan om nog op een plaats de lijst te claimen.

Geef een reactie