Stadsbestuur van Diest overweegt voorlopig geen fusie met Bekkevoort

Burgemeester van Diest Christophe De Graef laat vandaag weten dat het stadsbestuur van Diest voorlopig geen officiële fusiegesprekken met buurgemeente Bekkevoort zal overwegen. Volgens burgemeester De Graef vraagt zo’n beslissing voldoende tijd. Het bestuur wil alleszins eerst het draagvlak voor een fusie onderzoeken bij de inwoners. De beslissing is daarom niet meer voor dit jaar!

In december ontving het stadsbestuur van Diest een vraag van het gemeentebestuur van Bekkevoort in verband met een eventuele interesse in een toekomstige fusie. Burgemeester Hans Vandenberg maakte dat verzoek ook bekend via een aantal perskanalen. Die actie was enigszins onverwacht omdat Hans Vandenberg geen groot voorstander was van fusies maar wel van structurele samenwerkingen waarbij de gemeenten hun zelfstandigheid behouden. Bekkevoort en Tielt-Winge hadden al in 2021 een aantal projecten samen opgestart en ze sloten op dat moment een eventuele fusie ook niet uit.

Dat was meteen ook de aanleiding waardoor ook de gemeentebesturen van Kortenaken en Geetbets in actie kwamen want door hun specifieke ligging dreigden zij geïsoleerd te geraken als Bekkevoort en Tielt-Winge toch een fusie zouden aangaan. Uiteindelijk werd er een studiebureau aan het werk gezet om een uitgebreide bestuurskrachtmeting op te stellen. De analyse focuste op de vier Hagelandse gemeenten Bekkevoort, Geetbets, Kortenaken en Tielt-Winge. Het doel van de analyse was een beeld te schetsen van de manier waarop de vier gemeenten elkaar bestuurskrachtiger zouden kunnen maken. Uit de resultaten bleek dat een fusie van kleine gemeenten geen optimale oplossing is. Het studiebureau schoof een fusie met een grotere stad naar voren. De gemeenteraad van Bekkevoort besliste op die basis van deze studie op haar zitting van 28 november 2022 om ook naar de interesse te peilen van Diest en Scherpenheuvel-Zichem voor een vrijwillige fusieoperatie.

Het stadsbestuur van Diest zal op de gemeenteraadszitting van 23 januari 2023 een officieel antwoord bekend maken. Dat agendapunt staat genoteerd als een kennisname. De gemeenteraad moet dus zelfs niet meer stemmen. Het stadsbestuur van Diest heeft het antwoord overigens ook al officieel gemeld aan het gemeentebestuur van Bekkevoort.

Burgemeester Christophe De Graef is ook duidelijk over de timing.

Diest wil niet op die vraag ingaan zonder eerst naar een draagvlak te polsen bij de eigen inwoners. De stad heeft dat in een formeel schrijven ook zo aan de gemeente Bekkevoort laten weten. Dat antwoord wordt ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad op 23 januari 2023.

Vóór stad Diest officiële fusiegesprekken met buurgemeente Bekkevoort wil overwegen, gaat de stad het draagvlak daarvoor bij haar inwoners onderzoeken. Dat onderzoek vraagt de nodige tijd. Een beslissing over een fusie is daarom zeker niet voor dit jaar.

We citeren burgemeester Christophe De Graef letterlijk:

Een fusieoperatie is een zeer fundamentele en strategische keuze, waarvan de impact op de bevolking niet mag worden onderschat. Het succes van een fusieoperatie hangt dan ook voor een groot stuk af van het bestaande draagvlak. Diest wil luisteren naar haar inwoners en hun alle kansen geven om hun mening te geven over een dergelijke belangrijke vraag in verband met de toekomst van de stad. Daarom zal het stadsbestuur op dit moment niet ingaan op een verzoek tot formele gesprekken inzake een vrijwillige fusie. De stad zal nog onderzoeken wat de beste manier is om dat draagvlak bij de bevolking na te gaan.

Volgens het draaiboek fusie van de Vlaamse Overheid moeten de fuserende gemeenten ten laatste op 31 december 2023, eind dit jaar dus, een definitieve beslissing nemen. Dat is volgens het stadsbestuur van Diest te kort dag om de effecten van een fusie op de bestuurskracht van de beide gemeenten te onderzoeken en een consultatietraject op te starten om de bevolking te betrekken.

Die beslissing van het stadsbestuur van Diest betekent allicht ook dat er in de loop van de huidige legislatuur geen fusie meer komt. Diest kan enkel een fusie aangaan met Bekkevoort en met Scherpenheuvel-Zichem. Als er voor een eventuele fusie met Bekkevoort een analyse nodig is die meer dan een jaar gaat aanslepen, is dat allicht ook zo voor een fusie met Scherpenheuvel-Zichem. In 2024 worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden en in de aanloop daarvan wordt een extreem belangrijke beslissing zoals een eventuele fusie niet meer doorgedrukt. Burgemeester De Graef hintte vorige zondag in zijn speech tijdens de nieuwjaarsdrink voor de inwoners van de stad, al op deze beslissing. Hij zei toen dat de stad de kaap van 25.000 inwoners snel zou bereiken, zelfs zonder fusie. Diest kiest er onder dit bestuur dus nu ook formeel voor om zelfstandig verder te gaan en een model van samenwerking met andere gemeenten, specifiek ook met Bekkevoort, te consolideren.

Geef een reactie