Deels ingestort pakhuis aan Roland Renskade wordt historisch correct heropgebouwd

In de aanloop naar de kerstperiode stortte aan de Ronald Renskade in Aarschot een oud pakhuis gedeeltelijk in. Burgemeester Gwendolyn Rutten nam geen enkel risico. Om verdere schade of gevaar te vermijden, moest het pakhuis gedeeltelijk afgebroken worden. De burgemeester verzekerde wel dat men zou proberen om zoveel mogelijk van het historisch belangrijke gebouw te redden. Er werd overlegd met de eigenaars en er werd een stabiliteitsdeskundige aangesteld die de juiste instructies kon geven. Een asbestdeskundige stelde een asbestdossier op en een landmeterexpert stond in voor de staten van bevinding van de aanpalende gebouwen en het openbaar domein.

Op 12 december begonnen de afbraakwerken en het was meteen duidelijk dat burgemeester Rutten de bekommernis om het gebouw deels te bewaren erg duidelijk had doorgedrukt. De afbraak gebeurde namelijk bijna manueel en steen voor steen.

De gedeeltelijke afbraak is ondertussen afgerond. De Ronald Renskade kan weer open voor het verkeer en er is nog meer goed nieuws. Op Facebook bevestigt schepen van patrimonium in Aarschot Bert Van der Auwera namelijk dat het gebouw weer wordt heropgebouwd. De schepen maakt daarbij een belangrijke kanttekening. Die heropbouw kan maar gebeuren als de vereiste vergunningen worden afgeleverd en precies daarover had burgemeester Rutten eerder al een opmerking. Alle verbouwingen die in deze omgeving aan de oude Demerarm worden uitgevoerd, moeten historisch correct gebeuren, zei Gwendolyn Rutten bij de voorstelling van De Winter van Aarschot in december 2022. Het kloppend hart van de oude binnenstad is dus gegarandeerd.

Geef een reactie