38 familieleden schenken bosje aan stad Aarschot

In het stadshuis van Aarschot deed zich gisteren een bizarre situatie voor. Alle afstammelingen van de familie Verbeeck-Pelgrims, dat zijn samen 38 kleinkinderen en achterkleinkinderen met hun respectievelijke partners, kwamen een overdrachtsakte tekenen waarmee ze een bosje in Langdorp schonken aan de stad.

Het bosje ligt in de Klein Opperstraat in Langdorp en is amper 17 vierkante meter groot. Het was oorspronkelijk eigendom van de heer en mevrouw Verbeeck-Pelgrims. Na hun overlijden in de jaren 1960 werd het pand een aantal keren verder vererfd waardoor een complex kluwen van eigenaars ontstond. De waarde van dat erfdeel verwaterde ook omdat er steeds meer eigenaars kwamen. Uiteindelijk was het kleinste aandeel van een familielid in oppervlakte nog amper even groot als een A4-tje. De familie ging in overleg en ze besloten om het bosje aan het stadsbestuur te schenken. Dat werd dus deze week geregeld in het stadhuis. Alle mede-eigenaars moesten een handtekening zetten en daarmee was de overdracht een feit.

Geef een reactie