Parkeerbedrijf Apcoa gaat gebruik van parkeerschijf controleren

Wie zijn wagen al eens op een publieke parking in Scherpenheuvel-Zichem achter laat, denkt voortaan maar best aan de plaatsing van de blauwe schijf. Vanaf 2 januari 2023, vandaag dus, voert parkeerbedrijf Apcoa de controles uit op het gebruik van de parkeerschijf in de blauwe zones.
Volgens burgemeester Manu Claes mag de politie die controles wettelijk niet meer uitvoeren. Het lokale bestuur moest daarom op zoek naar een externe partner en kwam daarbij uit bij Apcoa. Dat is het bedrijf dat ook in Diest de controles uitvoert op parkeermeters en parkeerschijven.

Apcoa controleert of je de parkeerschijf gebruikt en of je die dan ook correct hebt ingesteld. De schijf moet ook conform zijn aan de regelgeving.
Op de website van politiezone Demerdal vinden we een aantal richtlijnen over het gebruik van de parkeerschijf.

De tijdsmeter op de parkeerschijf moet in stappen van een half uur worden aangegeven. Bij de start van je parkeersessie plaats je de pijl van de parkeerschijf op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst. Kom je bijvoorbeeld om 12.06 uur aan, dan schuif je de pijl op 12.30 uur.

Met een geldige parkeerschijf kan men 2 uur parkeren, te rekenen vanaf het uur dat werd aangeduid op de schijf. Een onderbord geeft eventuele uitzonderingen aan. Zo’n onderborden met afwijkende regelingen staan bijvoorbeeld op de Markt in Zichem. De twee parkeerstroken aan de apotheek duiden een maximum duurtijd aan van 15 minuten.

Bij het verstrijken van de maximaal toegelaten parkeertijd moet men de parkeerplaats verlaten hebben.

In de blauwe zone is het gebruik van de parkeerschijf op weekdagen verplicht van 9 uur tot 18 uur. Het moet dus niet op zon- en feestdagen, tenzij er andere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie. Zo’n uitzonderingen heb je bijvoorbeeld op parking 1 aan Het Moment in Averbode en op parking Poortberg aan de abdij van Averbode. Daar moet je ook op zondag de blauwe schijf gebruiken. Op zaterdag is dat dan weer niet nodig.

Het lokaal bestuur start vanaf deze week met een informatiecampagne om inwoners en bezoekers bewust te maken van het verplichte gebruik van de parkeerschijf. Alle lokale ondernemers ontvingen een brief met informatie en een affiche waarmee ze hun klanten, medewerkers en passanten kunnen herinneren aan het gebruik van de parkeerschijf.
De inwoners die in de buurt van een blauwe zone wonen, krijgen een flyer in de bus met dezelfde informatie.
Vergeet je toch je parkeerschijf te gebruiken? Dan riskeer je een retributie van 28,60 euro.

Schepen van Mobiliteit Nico Bergmans legt de ratio uit achter de verhoogde controle op het gebruik van de blauwe schijf. Schepen Bergmans wil langparkeerders stimuleren om de randparkings te gebruiken. Vooral in Scherpenheuvel zijn er voldoende randparkings op wandelafstand van het commerciële centrum. Op de parkeerplaatsen die vlakbij de handelszaken liggen en die als blauwe zone zijn ingekleurd, zal daardoor voldoende rotatie gebeuren waardoor klanten van de lokale ondernemers sneller hun wagen kwijt kunnen.

De randparkings in Scherpenheuvel-Zichem zijn voorlopig nog steeds gratis. De discussie over de plaatsing van parkeermeters wat eventueel ook op die parkings kan gebeuren, is al enkele jaren aan de gang en zal allicht, naar aanleiding van de start van Apcoa, opnieuw oplaaien. Het bestuur heeft die eventuele plaatsing van de parkeermeters gekoppeld aan de bouw en de opening van een ondergrondse parkeergarage in het centrum van de stad. Die moet in principe onder een nieuw stadsdeel komen op de huidige bovengrondse parking naast het stadshuis. Het stadhuis en de wijkpost van politiezone Demerdal zullen in dat nieuwe stadsdeel geïntegreerd worden. De effectieve realisatie hiervan zal allicht nog jaren aanslepen en zal zeker niet meer concreet worden in de huidige legislatuur.

Bevoegd schepen Nico Bergmans wil de beide dossiers ook niet meteen koppelen. Na de aanstelling van Apcoa wil de schepen eerst werk maken van een regeling voor bewonersparkeren. Daarna wil de schepen de parkeerzones aanpassen en pas nadien kan een regeling voor betalend parkeren voor niet inwoners worden ingevoerd.

Volgende straten behoren tot de blauwe zone in Scherpenheuvel-Zichem

In Scherpenheuvel: Noordervest, Kloosterstraat, Elenstraat, Basilieklaan, Cobergerstraat, Koophandelstraat, Valleistraat, Brouwerijstraat, Zuidervest, Isabellaplein, Albertusplein, Diestsestraat, parking Stadhuis, August Nihoulstraat 

In Zichem: Markt (niet de stroken die langs de N212 liggen) , Pater Beckxstraat, Kapitein Modest Cuypersstraat 

6 comments

 • briers ghislain

  Volgens Manu Claes mag de politie op de openbare weg niet meer controleren , maar zou een private firma dat wel mogen ? Of onze wetgevers zijn compleet krankzinnig en inconsekwent geworden , ,of de Manu kletst wat uit ijn nek ?

 • Marcel Stalmans

  De communicatie van burgemeester Manu Claes is bij deze maatregel niet erg duidelijk. De verkeersovertredingen ivm de blauwe zone reglementering werden in tweeduizend en vier afgeschaft. In plaats van een verkeersboete spreekt men nu van een parkeerheffing waarvan de modules werden vastgelegd in een gemeentelijk reglement. En dit kan verschillen per gemeente. Dus de politie kan enkel verbaliseren op basis van een artikel in een koninklijk besluit.

 • Marcel Stalmans. Bedankt voor de informatie… Waarom gemakkelijk als het moeilijk kan…

 • briers ghislain

  En is ” de blauwe zone ” geen openbare weg ? Trouwens , volgens mij is heel het systeem van betalend parkeren , te controleren door een privé firma , een aanfluiting van juridische logica . This must be belgium .

 • Werd In elke deelgemeente in de dorpskern een niet-betalende blauwe zone ingevoerd waarop parkeerwachters controle gaan uitvoeren? Ik schrijf wel degelijk “dorpskern” of geldt dit enkel voor Scherpenheuvel-Centrum en de parking van het moment in Averbode! Zou dit de voorbode kunnen zijn om in de toekomst bewonerskaarten af te leveren met het gevolg dat de nog resterende parkeerplaatsen in straten permanent worden ingenomen door bewoners? Het toerisme en ook de plaatselijke inwoners hebben nood aan parkings! Ik houd mijn hart vast als de gemeentelijke parking naast het stadhuis zou verdwijnen!

Geef een reactie