Stadsbestuur investeert in luchtreinigers voor wzc St.-Rochus en Orleanshof

Januari 2022. Corona was nog een impliciete bedreiging voor ons sociaal leven. De discussie over luchtkwaliteit was volop aan de orde. Precies op dat vlak nam het stadsbestuur van Aarschot een opvallende beslissing. Ze investeerden 65.000 euro in de aankoop van 14 uiterst krachtige maar tegelijkertijd ook geluidsarme luchtreinigers. Tijdens de voorstelling van het project was professor Bert Blocken, een van de pleitbezorgers van het initiatief, duidelijk. Burgemeester Rutten en haar bestuursploeg hebben erg snel gereageerd om dit project in Aarschot mogelijk te maken. Gwendolyn Rutten maakt overigens ook deel uit van de stuurgroep die het project mee opvolgt.

Na de deelname aan het onderzoeksproject ‘Luchtreiniging in de klas’ koopt het stadsbestuur van Aarschot nu ook luchtreinigers aan voor woonzorgcentrum Sint-Rochus en het Lokaal Dienstencentrum Orleanshof. Met deze aankoop wil de stad de algemene luchtkwaliteit verbeteren en coronabesmettingen tegengaan.

Uitrol onderzoeksproject

Na de aankoop van de 14 hoogkwalitatieve, stille luchtreinigers voor School Elzenhof investeert de stad opnieuw zo’n 52.000 euro in 13 exemplaren voor wzc SintRochus en het Lokaal Dienstencentrum Orleanshof. Schepen van Patrimonium en Investeringen Bert Van der Auwera verduidelijkt dat de aankoop werd opgesplitst in verschillende percelen om de capaciteit van de toestellen af te stemmen op de luchtvolumes van de lokalen.
Tijdens de week van 17 oktober werden al negen luchtreinigers geleverd. De andere vier, grotere modellen worden op vrijdag 4 november geregeld.

Volgens burgemeester Gwendolyn Rutten is het aantal coronabesmettingen in ons land momenteel laag, maar dat wil volgens haar niet zeggen dat er geen nieuwe golf kan ontstaan. De luchtreinigers halen de aerosolen uit de lucht en verlagen zo de kans op besmettingen binnen een erg kwetsbare bevolkingsgroep. De luchtreinigers filteren ook de pollen en het fijn stof, wat de algemene luchtkwaliteit ten goede komt.

Bert Van der Auwera wijst nog op een ander voordeel. De luchtreinigers komen in ontmoetingsruimtes waar veel mensen samenkomen. Zo kunnen de ramen en deuren daar gesloten blijven, wat de verwarmingskosten drukt.

Geef een reactie