Pater René Gijbels is overleden

Pater René Gijbels is op zaterdag 22 oktober omstreeks 16.45 overleden in het wzc Beverdijk in Achel. Pater René werd 79 jaar oud. Hij ligt opgebaard in het uitvaartcentrum Creemers in Hamont.

De uitvaarplechtigheid voor pater René vindt plaats op vrijdag 28 oktober 2022 om 10.30 uur in de kapel van het Salvator Mundi klooster, Collegestraat 25 in Hamont-Lo. Op diezelfde plaats is er gelegenheid tot groeten op volgende momenten:

  • woensdag 26 oktober van 19 tot 20 uur
  • donderdag 27 oktober na de avondwake van 19 uur
  • vrijdag 28 oktober van 9.30 uur tot 10.15 uur.

René Gijbels kwam in 1973 als jonge pater naar Scherpenheuvel, samen met twee andere Salvatorianen, De pater was op dat moment zeker geen stereotiepe geestelijke. De mensen uit de omgeving van Scherpenheuvel zagen hem elke dag door de velden hossen, in korte broek en uitgesneden shirtje. René was namelijk een bijzonder getalenteerde atleet die een reeks veld- en stratenlopen won en ook op de piste op het hoogste niveau presteerde. Hij ging ook acht keer mee met de Grote Trek van Antwerpen naar Scherpenheuvel. Eenmaal liep hij die bedevaart, samen met de auteur van dit artikel en Rik Verelst, destijds een bekend hockeypionier die in Scherpenheuvel woonde.

René Gijbels werd door de toenmalige pastoor van Scherpenheuvel vooral gevraagd om zich met de jeugdwerking bezig te houden. Hij werd proost van verschillende jeugdbewegingen en ook van het jeugdhuis Boemelke. De pater nam die opdracht ook ter harte. Hij ging vaak mee op kamp, weliswaar in zijn eigen kleine tentje.

Het bedevaartsoord werd in de beginperiode van René Gijbels, op 1 mei overrompeld door vaak vrij jeugdige bedevaarders die al heel vroeg in de ochtend uit alle richtingen arriveerden. Het was ook de periode van de hoogcultuur van de dancings in Scherpenheuvel. Daar kwam niet alleen vroom of vredelievend volk op af. De opening van het bedevaartseizoen ontaardde in die periode soms in een soort veldslag in sommige dancings.

Pater René was zeker een van de drijvende krachten om alternatieven te bieden voor die situatie. Goedkope overnachting was op dat moment een probleem voor de bedevaartgroepen. Pater René en pater André Keppens losten dat op met de bouw van het bezinningshuis Salvator. Dat werd in het park achter het Peeterskasteel gebouwd. Bij de opening van De Pelgrim in het oude klooster van de zusters Ursulinen werd Salvator overbodig. Het centrum raakte in verval en werd enkele jaren geleden afgebroken. De twee Salvatorianen concentreerden hun activiteit vooral op de werking van De Pelgrim.

Op zaterdag 29 juni vierde pater René Gijbels zijn gouden priesterjubileum. De pater had ondertussen een herseninfarct gekregen en dat had zijn spraakvermogen deels verlamd. In de zomer van 2022 ging pater René Gijbels samen met pater André Gijbels op rust. In de afscheidsviering ging deken en pastoor van Scherpenheuvel Luc Van Hilst voor. Beide paters kregen de zegen van het historische Mariabeeld. Tijdens de receptie in de Pelgrim waren nogal wat vrienden van de twee Salvatorianen aanwezig. Die waren daar niet op voorhand over ingelicht. Dat maakte bij de twee Salvatorianen op dat moment heel wat emoties los.

2 comments

Geef een reactie