Laatste LEADERprogramma verdeelt 430.000 euro over 11 projecten in Vlaams-Brabant

Het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER geeft een paar keer per jaar een financiële injectie aan een reeks lokale initiatieven die voldoen aan de opgelegde criteria voor die ondersteuning. In Vlaams-Brabant komen plattelandsprojecten in aanmerking als ze binnen één van deze invalshoeken vallen: ‘Leefbare dorpen’, ‘Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw en plattelandsgemeenschap’ en ‘Profilering en promotie van de streekidentiteit’.

In België zijn twaalf regio’s vastgelegd die voor ondersteuning in aanmerking komen. Specifiek in Vlaams-Brabant zijn dat het Hageland en het Pajottenland. Het Hageland is nauwkeurig gedefinieerd en omvat de volgende gemeenten: Aarschot, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen en Zoutleeuw.
Het geld van LEADER komt voor 50% uit Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant leggen ieder 25% bij.
In Vlaams-Brabant wordt die subsidiestroom beheerd door de de vzw LEADERwerking Hageland+. De projectoproep 2022 was de laatste uit deze LEADERprogrammaperiode. Het huidig programma (2014-2020) werd tot 2022 verlengd. Het is voorlopig niet duidelijk of er na 2022 een nieuw programma komt.

De subsidies via LEADER kunnen nochtans structureel belangrijk zijn. Deze week heeft Vlaams-Brabant bijvoorbeeld 430.000 euro toegekend aan 11 projecten. Die moeten binnen maximaal twee jaar uitgevoerd worden.
We sommen ze even voor u op:

Kort’Om Hageland – 29.928 euro subsidie

“Kort’Om Hageland” zet in op de promotie van de korte keten in het Hageland. Lokale producten worden toegankelijk gemaakt in meer winkels en door het aanbod uit te breiden. De zichtbaarheid in de winkels en hoevewinkels wordt verbeterd door de producten te flankeren van mooi beeld- en videomateriaal. Het doel is dat klanten de lokale producten direct vinden in de buurtsupers en hoevewinkels in het Hageland.

Renovatie van het ontmoetingscentrum OC Lindenhof in Overwinden- 75.000 euro subsidie

De aanleg van moestuintjes zorgt voor sociaal contact tussen de bewoners en de lokale landbouwers. Het binnenplein kan gebruikt worden als een lokale markt waar de landbouwers rechtstreeks hun producten aan de inwoners kunnen verkopen. Op de verdieping kunnen nieuwe functies ingevuld worden, onder meer de inrichting van vergaderruimten en een kleine toog.

Promotiefilm paardenprocessie Hakendover – 3.192,60 euro subsidie

De Paardenprocessie die traditioneel op Paasmaandag in Hakendover uit gaat is al heel lang een begrip op lokaal, regionaal, bovenlokaal en zelfs internationaal niveau. De processie lokte tijdens de laatste editie 20.000 bezoekers. In het voorjaar van 2022 werd een aanvraag ingediend om de Paardenprocessie op te nemen in de Vlaamse Inventaris van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het Processiecomité wil samen met de stad Tienen een wervende
promofilm ontwikkelen. De processie van 2023 wordt mooi in beeld gebracht waarna een korte promofilm online zal geplaatst worden op diverse mediakanalen.

Herstel trage wegen omgeving kasteelsite Boutersem – 44.820 euro subsidie

Het investeringsproject realiseert een nieuwe trage verbinding waardoor een wandelnetwerk sterk uitgebreid kan worden. Met de subsidie wordt niet enkel een trage weg aangelegd maar ook een historische dreef hersteld en worden landbouwwegen verbeterd. De nieuwe verbinding zal recreatief én functioneel gebruikt worden.

Van Amigoschuurtje tot ontmoetingsruimte-vriendschapshal – 13.619 euro subsidie

Een grondige renovatie van het bestaand bouwvallig schuurtje tot een gemeenschapsruimte of vriendschapshal geeft aan de buren of organisaties de mogelijkheid om hier samen te komen, te feesten, een boekje te lezen, te spelen met de kinderen of gewoon elkaar te ontmoeten. Daarnaast kunnen buurtbewoners gebruik maken en genieten van de heringerichte gemeenschapstuin. De vriendschapshal wordt gerenoveerd met duurzame (vooral houten) materialen.
De vernieuwing van het oude schuurtje kadert in het grotere project om de gehele site van de kerk van Sint-Bernard, het parochiecentrum en de gemeenschapstuin uit te bouwen tot een centrale ontmoetingsruimte voor de groeiende parochie Sint-Bernard Lubbeek.

Compartimentering multifunctioneel scoutsheem Averbode – 14.700 euro subsidie

De subsidie zal dienen om mobiele scheidingswanden te plaatsen in het multifunctioneel scoutsheem Averbode.
Geplande werken:

  • De benedenverdieping snel indelen of groter maken
  • Een goeie wisselwerking met plaatselijke verenigingen, school, natuuractiviteiten bewerkstelligen
  • Laagdrempelige toegang voor kansengroepen realiseren
  • Jeugdvakanties en verbijftoerisme verbeteren en uitbreiden door het creëren van kleinere (slaap)ruimtes

Den hof Waanrode, waar Ontmoeting en lokale producten centraal staan – 24.825 euro subsidie

Een bestaande tuin in Waanrode, die bij de dagopvang van Ferm Thuiszorg hoort, wordt maximaal onthard en heraangelegd als ontmoetingsplek voor jong en oud. Een petanqueterrein en speeltuig zorgen voor verbinding tussen gebruikers van de dagopvang en buurtbewoners. Land- en tuinbouwers krijgen de mogelijkheid om hun lokale producten te laten proeven in de tuin en er hun producten te verkopen in de buiteninfrastructuur.

Getestreek, mens en landschap – 75.000 euro subsidie

De Getestreek is een voorbeeld van een gaaf gebleven landbouwlandschap met veel cultuurhistorisch erfgoed en hoge natuurwaarden. Het bezoekerscentrum heeft als doel het landschapsverhaal van dit stukje Hageland meer tot leven te brengen en de vele kleinschalige elementen (van vroeger tot nu) in een heldere storytelling met hedendaagse
narratieve technieken aan elkaar te binden, zowel binnen het bezoekerscentrum als naar interessante locaties op terrein.

‘t Hof Plus Langdorp – 74.717,84 euro subsidie

t Hof Plus is een project voor de herinrichting van de huidige werkruimte en nieuwe keukenuitbouw van het bestaand pand ‘t Hof, een dorpswinkel met bakkerij en herberg in Langdorp. Ook de buitenaanleg met fietsenstalling en streekeigen aanplantingen behoren tot de projectaanvraag. ‘t Hof Plus biedt doelgroepmedewerkers met een verstandelijke beperking extra werkruimte.

Versterken van openbare ontmoetingsruimte in Deurne – 37.200 euro subsidie

Dit project versterkt de openbare ruimte in Deurne door kwaliteitsvolle rustpunten te plaatsen en laagdrempelige ontmoeting mogelijk te maken. Kleine, gerichte ingrepen moeten plaatsen creëren waar oudere mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar ouders met kinderen, die richting de lokale jeugdbeweging gaan, elkaar kunnen treffen.
Dit gebeurt op goed gelegen locaties, waarvoor de lokale gemeenschap al geruime tijd vragende partij is om er
ontmoetingsplekken te creëren.

Heen en Weer Korbeek-lo – Lovenjoel – 39.000 euro subsidie

Het project zorgt voor een verbinding tussen Korbeek-Lo en Lovenjoel doorheen een uniek openruimtegebied. Het traject biedt een link met een groene open ruimte en met een historisch landbouwlandschap. De verbinding is op zich nog geen 1,5km lang en wordt enkel voorzien voor veilig traag verkeer.

Geef een reactie