Geen LEADER subsidies in 2023 maar programma loopt wel door

Deze week werd opnieuw een stevige enveloppe geld verdeeld van het Europese LEADER programma voor de ontwikkeling van het platteland. Alleen al in het Hageland ging het over 430.000 euro, gespreid over 11 lokale projecten. Die tranche was de laatste van het programma 2014-2020, dat verlengd werd tot einde 2022.
Het was niet meteen duidelijk of er nog een vervolg zou komen. Via LEADER zijn er de voorbije negen jaar miljoenen euro’s in honderden projecten geïnvesteerd. In ieder dorp in het Hageland werden meerdere projecten mogelijk dankzij deze financiële ondersteuning.

Coördinator van LEADER in Vlaams-Brabant Pierre-Bernard Van Acker stelt echter gerust. Hij verwacht dat Vlaanderen tegen begin november een oproep zal uitsturen om nieuwe LEADER groepen te creëren. Momenteel zijn er 12 groepen in Vlaanderen waarvan 2 in Vlaams-Brabant, met name het Hageland en het Pajottenland. Vlaanderen zorgt net zoals de provincies voor 25% van de financiële middelen van LEADER. Europa garandeert de andere 50%.

Als Vlaanderen inderdaad die oproep uitstuurt, heeft de ploeg van Pierre-Bernard Van Acker zes maanden tijd om een strategie uit te tekenen en om de kandidatuur van het Hageland in te dienen. De projectcoördinator hoopt dat ze erin slagen om de 20 Hagelandse gemeenten te kunnen mee nemen naar het nieuwe investeringsprogramma.

De timing die voorligt heeft wel een consequentie. 2023 zal allicht zonder LEADER subsidies verlopen. Pas in de tweede helft van volgend jaar kan een oproep worden uitgestuurd. De toekenning ervan kan dan ten vroegste in 2024.

Geef een reactie