Politiezone Demerdal erkend als sportbedrijf

De politiezone Demerdal-DSZ mag zich vanaf 6 september officieel en voor een periode van 2 jaar Sportbedrijf noemen. Dat label wordt uitgereikt door Sport Vlaanderen. Het is de eerste politiezone in Vlaams-Brabant die dat label behaalt.

Bedrijven die het label willen behalen moeten kunnen aantonen dat ze effectief een sterke strategie uittekenen en uitvoeren om sport en beweging bij de werknemers, zowel tijdens als naast het werk, te stimuleren. Sport Vlaanderen toetst dat beleid aan zeven criteria. Om het label effectief te behalen moeten minstens vier van de zeven criteria ook effectief ingevuld worden.

Logistiek medewerker Ruben Van Bets nam het initiatief om Sport Vlaanderen te contacteren. Hij is echter duidelijk. Zo’n initiatief kan maar lukken als het management en de korpschef van de PZ dat maximaal faciliteren en ondersteunen. Korpschef Jan Konings was persoonlijk aanwezig bij de uitreiking van het label. Hij trok de impact ervan breder dan louter de context van sport en bewegen. “Gezonde mensen in je korps is een betere garantie voor een goede teamgeest”, zei de korpschef. Een goede fysieke conditie resulteert ook in minder uitval en dat is geen onbelangrijk voordeel. Een politieman of -vrouw draagt ook de ganse dag een wapengordel en zo’n ding weegt tussen 7 en 8 kilogram. Wie goed fysiek in orde is doet daar zijn voordeel mee.

Actieplan

Bedrijven die het sportlabel willen behalen laten een soort bewegingsscan uitvoeren door Sport Vlaanderen. De resultaten daarvan worden vertaald in een actieplan. Ruben Van Bets wijst op het belang van de sportambassadeurs voor de uitrol van het plan. Zij moeten ervoor zorgen dat de plannen ook effectief doorgaan en dat het personeel breed gemotiveerd wordt om er mee de schouders onder te zetten. In veel bedrijven zijn vooral de sportievelingen aanvankelijk geïnteresseerd. Bij de PZ Demerdal is dat niet anders maar ondertussen is die interesse stevig uitgebreid naar het minder sportieve segment. Daar zit uiteraard de grootste winst.

Het plan dat bij de PZ Demerdal wordt uitgerold is bijzonder ambitieus. Het wordt ook slim visueel ondersteund. In de gang naar de refter van het commissariaat is de zogenaamde “wall” gecreëerd. Op de muur kan het personeel volgen wat er gepland is en welke initiatieven er al genomen werden.Dat laatste lijstje is overtuigend, gevarieerd en ook wel origineel. Binnen de PZ is onder meer een eigen loopclub opgestart, the Demer Runners. Zij hebben al deelgenomen aan Police for Solidarity estafetterun in Brussel maar ook aan een reeks andere loopwedstrijden. Er is verder een liftloze week ingericht waarbij duidelijk werd gemaakt hoeveel calorieën je verbrandt als je voor de trap opteert.

Toekomstplannen

Uiteraard zijn er nog plannen en die hebben vaak een achterliggende bedoeling. De geplande core stability campagne bijvoorbeeld, een reeks oefeningen om de romp te verstevigen, moet lage rugpijn vermijden bij de agenten die vaak in de wagen zitten. Een erg belangrijk actiepunt is het woon-werkverkeer, waarbij personeelsleden gestimuleerd worden om meer met de fiets naar de werkplek te komen.

Nieuw politiegebouw

Korpschef Jan Konings heeft ook een belangrijke bekommernis. De huidige infrastructuur is onvoldoende performant om een goed sportbeleid te faciliteren. Er is nauwelijks sportinfrastructuur en ook de douches bieden te weinig comfort. Verbouwen op de huidige site heeft geen zin omdat er op relatief korte termijn een nieuw politiehuis gebouwd wordt op de site van de citadel. De realisatie van die nieuwbouw biedt uiteraard wel mogelijkheden voor een sportvriendelijke inrichting.

3 comments

 • briers ghislain

  kunnen ze niet beter gewoon hun werk doen ( wat in deze politiezone goed meevalt ) ,,dan zich met al die modieuze zever bezighouden en belastingsgeld verspillen ?

 • Inderdaad… Lopen achter de dieven zou een goede sport zijn voor de politie…. Weer een voorbeeld van nutteloze dingen en belasting geld verspillen… En de dieven heel happy ..

 • . De geplande core stability campagne bijvoorbeeld, een reeks oefeningen om de romp te verstevigen, moet lage rugpijn vermijden bij de agenten die vaak in de wagen zitten.
  -NATUURLIJK ZE ZITTEN TE FLITSEN EN DAARNA COMPUTER WERKT… DUS GEWOON ADMINISTRATIVE MEDEWERKERS..
  Een erg belangrijk actiepunt is het woon-werkverkeer, waarbij personeelsleden gestimuleerd worden om meer met de fiets naar de werkplek te komen.
  -MET DE FIETS TE GAAN WERKEN EN DAARNA DE HELE DAG IN DE WAGEN BEZIG MET DE FLITSER… EN IN DE NAMIDDAG COMPUTER WERK… EN DAN NAAR HUIS MET DE FIETS…

Geef een reactie