Vademecum Fietsvoorzieningen regelt hoe fietsinfrastructuur er moet uitzien

Elektrische fietsen, speedpedelecs, bakfietsen, scootmobiels, steps, monowheels, logistieke cargofietsen, riksja’s en ja, zelfs een gewone doordeweekse met pure mensenkracht aangedreven tweewieler…het rijdt allemaal rond op onze wegen. Het is ook statistisch bewezen dat we in Vlaanderen met z’n allen vaker en voor langere afstanden de fiets nemen dan enkele jaren geleden. Het fietsgebruik steeg van 12.8% van de verplaatsingen in 2013 naar 14,2% in 2020 en het woon-werkverkeer per fiets ging in dezelfde periode van 12,5% zelfs naar 16,9%. Het is dan ook logisch dat er meer ruimte komt voor de fiets. De fietspaden worden breder en aan de kruispunten wordt meer wachtruimte ingecalculeerd voor de fietsers.

Maar veel mensen, ook experten, zijn niet meer mee met de verplichtingen en vereisten voor al die verschillende types van fietsen en aanverwanten.  Hoe ziet het ideale fietspad eruit, wat is de beste keuze voor de ondergrond ervan, wat is de ideale breedte van het fietspad, wat met de aanleg van fietsstraten en de toegankelijkheid en maatvoering van fietsparkeervoorzieningen?

Allemaal vragen waar geen rechtlijnig antwoord meer op was maar die onzekerheid is nu opgelost. Het kabinet van Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters heeft samen met het Agentschap Wegen en Verkeer, Fietsberaad Vlaanderen en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een nieuw Vademecum Fietsvoorzieningen uitgewerkt. Het is een document met vooral aanbevelingen waarbij gemotiveerde interpretatie of afwijking moet kunnen. Het vademecum is bedoeld om een breed publiek bij te staan bij het ontwerpen van fietsinfrastructuur. Zowel ontwerpers, studiebureaus en projectleiders, als lokale ambtenaren, beleidsverantwoordelijken en betrokken burgers en organisaties kunnen ermee aan de slag. Voordat je in de sociale media een discussie start over fietsinfrastructuur kan je dus best even het vademecum doorbladeren om onderbouwde argumenten te vinden.

Je kan het nagelnieuwe Vademecum Fietsvoorzieningen raadplegen op volgende webpagina: https://wegenenverkeer.be/zakelijk/documenten/ontwerprichtlijnen/vademecum-fietsvoorzieningen

Geef een reactie